خداحافظی ایتالیای آبی‌یِ محبوب از جام بازی‌های زشت...ایتالیای محبوب، شاید یکی از سه تیم محبوب دنیا، از جام جهانی حذف شد. ایتالیا حذف شد تا مرحله ی حذفی جام جهانی 2010 از افتخار فوتبال اروپا محروم شود! چهار دوره قهرمانی جهان با ایتالیا از جام خداحافظی رفت تا هلندی‌ها از همین امشب به دیدار در مرحله یک چهارم نهایی بیندیشند و اسلواک‌ها به فکر بلیط برگشت باشند.

ایتالیای محبوب حذف نمی شود مگر با اتفاقات عجیب! ایتالیای محبوب فقط و فقط در جام‌های زشت و در بازی‌های زشت حذف می‌شود. ایتالیا وقتی که حذف می‌شود تلخی‌ی حذف‌اش تا پایان جام روی زبان هرکس که بفهمد فوتبال چیست می‌ماند.

خاحافظ قهرمان!

آفرین بر میرحسین موسوی؛ منشور یعنی هویت جنبش سبزدقایقی پیش خبری مبنی بر منتشر کردن بیانیه هجدهم مهندس میرحسین موسوی و هم‌چنین انتشار منشور پیشنهادی برای جنبش سبز روی اینترنت آمد که بسیار مهم و اساسی است.

نخستین نکته این که انتشار بیانیه میرحسین موسوی در آستانه راه‌پیمایی چندین میلیونی 25 خرداد و سالگرد عده‌‌یی از شهدای جنبش سبز نشان از مقاومت و پایاری رهبران جنبش در کنار مردم دارد.

دوم این‌که با پیش کشیدن بحث منشور جنبش و تنظیم نسخه‌ی ابتدایی که البته طبق گفته‌ها فقط نسخه‌ی پیشنهادی است یک حرکت عظیم به نام جنبش سبز بسیار بیش‌تر از قبل هویت می‌گیرد و هدف این جنبش روشن‌تر و اضح‌تر می‌شود.

میرحسین موسوی شاید بهترین نفر در میان افراد رده بالای جنبش سبز باشد که مبارزه‌ی بدون خون‌ریزی و خشونت را اجرا می‌کند و تأثیرپذیری این خلق و خو را همین دو روز پیش در خیابان‌های تهران دیدیم که در میان اوباش‌گری‌ها و خشونت غیر انسانی، مرم با وقار و متانت برخورد کردند و کمر زورگویان را خم کردند.آزاد باشیم