چهلم شهدای سبز؛ وقت ادای دین فرا رسید

فردا مصلا تهران، منتظر مردم مدیون استو هرکس که خودش را مدیون و هم‌سو با شهدای جنبش سبز می‌داند، فردا برای ادای احترام به مصلای تهران خواهد آمد.هیچ‌کس نمی‌تواند ما را برای ادای احترام به هم‌وطنان بی‌گناه‌مان بازداشت کند. فردا شاید فرصت خوبی نیز باشد برای هم‌دردی با خانواده‌های سوانح هوایی‌یِ اخیر که منجر به مرگ چیزی نزدیک به دویست نفر از هم‌وطنان‌مان شد. فردا به خاطر هرچه شکوهمندتر شدن مراسم‌مان، به یاد روزهایی مه شهدای‌مان زنده بودند، باز هم سکوت می‌کنیم و از هرگونه شعار دادن می‌پرهیزیم. به احترام شهدای‌مان با صدای آهسته اشک می‌ریزیم.

فردا هیچ‌کس برای انتقام راهی‌یِ مصلی نمی‌شود. هیچ‌کس برای شعار دادن و خودنمایی و برای اهداف شخصی به مصلی نمی‌رود. هیچ‌کس برای طرف‌داری از هچ موجود زنده‌یی به مصلی قدم نمی‌گذارد. فردا روز ادا کردن دین است به شهدا و انسان‌هایی که بی‌گناه در زندان هستند، مجروح هستند، مفقود هستند و البته خانواده‌های این عزیزان.

آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: