یک هفته حمله کردند تا کروبی یک روز از خانه بیرون نیاید!


  تمام شد، با همه‌ی فحش‌هایی که دادند، اشک‌آورهایی که پرت کردند، توهین‌هایی که کردند، مزاحمت‌ةایی که برای همسایه‌های‌اش ایجاد کردند، تیرهایی که شلیک کردند و با همه‌ی حملات سرد و گرم‌شان یک مو هم از سر شیخ کم نشد. کمی که فکر کنیم می‌بینیم چه‌قدر بزرگ است این مهدی کروبی!

شیخ شجاع جنبش سبز زورگویان را به روزی انداخته که برای جلوگیری از یک روز بیرون آمدن‌اش در روز جمعه، یک هفته ده‌ها نفر اجیر شده را با تمامی امکانات جنگی درب خانه‌اش می‌فرستند و شیخ را در خانه‌اش به خیال خودشان زندانی می‌کنند، غافل از این که شیخ شجاع هر روز خانه‌ی جدیدی در دل مردم به پا می‌کند!

شیخ صحیح و سالم و سرافراز روی پای‌اش ایستاده و حالا درک‌اش ساده‌تر است که چه‌قدر وجودش با ارزش است که این همه مرد مسلح درب خانه‌اش مستقر می‌شوند اما توان‌اش را ندارند که یک تلنگر به وی بزنند. این زشتی‌ها هرچه که بیش‌تر باشد، نام کروبی را در تاریخ آینده‌گان زیباتر و پررنگ‌تر جلوه خواهد داد.

چه خوب است روزهایی که از یک حرف شیخ منزجر می‌شویم و با هر لحنی که دل‌مان می‌خواهد به وی می‌تاززیم که چرا حرف‌اش با ما متفاوت است این روزها را به یاد آوریم و بگذریم.

هیچ نظری موجود نیست: