ادامه

سیستم ضعیف بلاگفا موجب شد تا به این جا بیام.
آزاد باش دات بلاگفای من هک شد. به دست چه کسی و چه گئنه نمی دانم ولی شد و زیاد هم روی من تاثیر نداشت. چون خیلی وقت بود قصد نقل مکان به این جا رو داشتم ولی از روی تنبلی! تعلل می کردم.
ممنونم آقای هکر یا شاید خانم هکر.
وادارم کردی از اون سرویس ضعیف ترسو راحت بشم.


گرانی

وای که چه باید کرد با برخی از این انسان ها! کسانی که منتظرند چیزی مثل پودر رخت شویی گران شود و جعبه جعبه بخرند. چای کم یاب شود و گونی گونی بخرند...
شاید قشنگ نیست که این طور صریح به این موضوع اشاره کنم. اصلا برای خودم هم مادیات در آخرین درجه ی خواسته هایم قرار دارند. قصد من چیز دیگری است. اما مغزم هنگ می کند وقتی در ژآپن برای 3 درصد گرانی بازار های کل کشود تعطیل می شود و در ایران من خود زنی مردمی را ببینم که حرف شان یکی است.

آزاد باشید

هیچ نظری موجود نیست: