ادامه‌ی بازداشت‌های غیرقانونی

بازداشت دانش‌جویان در منازل‌شسان به دست افراد غیر رسمی و در ساعت هایی از شبانه روز که هیچ نهادی حق ورود به منزل را دارا نیست، مگر برای جرایمی از قبیل قتل، قاچاق، دزدی‌های کلان و جاسوسی و از این قبیل هم‌چنان ادامه دارد. این افراد به جرم اقدام علیه امنیت ملی که در اصل اقدام علیه امنیت جای‌گاه برخی افراد است بازداشت می‌شوند، به مکان نا معلومی برده می‌شوند، اعمال غیر انسانی روی آن‌ها انجام می‌شود و بعد از مدتی نامعلوم (شاید به چند ماه یا سال هم برسد) به زندان اوین و در صورت مقاومت از سوی بازداشت شده‌گان به زندان قزل حصار و یا رجایی شهر کرج که مخصوص جرایم اجتماعی است انتقال می‌یابند.

اعترافاتی که از این افراد گرفته می‌شود کاملن غیر قانونی و در عدم حضور مسئولین درجه بالا صورت می‌گیرد.
اکثر این بی‌گناهان تا قبل از جلسه‌ی دادگاه ارتباط بسیار محدودی با وکلا و خانواده‌شان دارند. در جلسات دادگاه قاضی معمولن توجهی به افشای شکنجه و اعمال غیر قانونی از سوی متهم ندارد و به دنبال دلایل مستند است. اما این امر در برابر گفته‌های شاکیان صدق نمی‌کند و اشخاصی که حتی بعضی‌هاشان به صورت غیر قانونی در دادگاه حضور دارند فقط به خود حرف‌شان بسنده می‌شود.

این اعمال غیر قانونی و ضد حقوق بشری در تمام کشورهای پیشرفته ریشه کن شده و در بعضی کشورهایی که دولت‌شان به علت ضعف در مقابله با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و عدم توانایی در برآوردن نیازهای مادی و معنوی مردم دست به مقابله‌ با مردم می‌زند.

اجرای احکامی که توسط قضات دائم‌القاضی این نوع پرونده‌ها صادر می‌شود معمولا از قبل تعیین شده است.


ادامه واکنشهای فعالان دانشجویی و سیاسی به بازداشتهای سازمان یافته تیرماه 87
گزارش تجمع مسالمت آميز سنندج در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر و نقض حقوق بشر
اخراج جمشيد قشنگ، از اساتيد دانشگاه فردوسی مشهد، اميرکبير
حمایت کمیسیون زنان دفتر تحکیم از بهاره هدایت: «دی» زمانی دارد و زمستان اَجلش نزدیک است
بازداشت چهار دانشجوی دانشگاه تبریز
ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

هیچ نظری موجود نیست: