هانا عبدی آزاد شد

خدای بزرگ را سپاس، که بعد از دیر زمانی،‌خبر خوبی هم روی پست‌های این بلاگ و سایر بلاگ‌ها رفت.


بامدادخبر:

هانا عبدی، فعال حقوق زنان، دانشجوی 21 ساله‌ی دانش‌گاه پیام نور شهرستان بیجار از زندان آزاد شد.
بر اساس گفته‌ی محمد شریف، وکیل هانا عبدی، وی امروز 8 اسفندماه 1387 پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده است. هانا هم اکنون از تبریز عازم سنندج، محل زندگی اش است.

محمد شریف در مورد پرونده‌ی روناک صفازاده نیز گفت روناک بدون صدور هیچ حکمی در زندان به‌سر می برد و قرار است جلسه‌ی دوم رسید‌ه‌گی به پرونده‌ي وی روز شنبه 10 اسفندماه برگزار شود. روناک صفازاده سال گذشته به همراه هانا عبدی بازداشت و هنوز در زندان به سر می برد ولی هنوز هیچ حکمی برای او صادر نشده است. اولین جلسه رسیدگی به پرونده روناک در اسفندماه سال گذشته برگزار شد که بی نتیجه پایان یافت و قرار است پس از یک سال، جلسه‌ی دوم رسیده‌گی به پرونده‌ي روناک در دادگاه بدوی در سنندج روز شنبه با حضور محمد شریف، وکیل او، برگزار شود.
در این باره:
آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: