در شهر خبری هست؟ نیست!

شهر شلوغ، دانش‌جویان حق‌طلب و آزاد اندیش و این همه بازداشت شده و زخمی و گم‌شده، نشان از جنبشی بزرگ و اثرگذار دارد. جنبشی که نتیجه‌ی کوچک‌اش می‌تواند این را به گوش‌های‌شان برساند که هنوز هم مشت‌های گره شده‌یی آماده‌ی دفاع از حق و حقوق انسانی است.
حمایت سازمان‌های جهانی و داخلی‌ی طرف‌دار حقوق بشر هم نشان از آن دارد که می‌توان تا اندازه‌یی امیدوار بود.

اما وقتی میان چند نفر نشسته باشی و از 10 نفر آدم که به دلایلی فکر می‌کنی باید از این ماجرای دردناک و بازداشت‌های رگباری خبر داشته باشند، یک نفر هم چیزی از این ماجرا نمی‌داند، آدم گمان می‌برد که همه‌ی ماجرا به همان عکس‌ها و آدم‌هایی که در تصویرند مربوط می‌شود. انگار نه انگار که آن‌ها دارند برای یک جماعت بزرگ به نام مردم تا پای جان فریاد می‌زنند.

نوشتنی زیاد است، اما خواندنی بیش‌تر است!

موج جديد بازداشت‌ها در هفت تپه، مجموعه فعالان حقوق بشر
بازداشت چهار دانشجوی طیف چپ، کمیته گزارشگران حقوق بشر

اعدام 11 نفر دیگر در کرمانشاه
بازداشت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی در تهران
سرنوشت نامعلوم سه بازداشت شده كُرد
بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های تهران در مورد حوادث دانشگاه امیرکبیر
آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: