ندیده و نشنیده، اعترافات دروغ است

به احتمال قوی، به‌زودی شاهد پخش یک سری برنامه‌های دروغین از صدا و سیما خواهیم بود. همه‌ی مردم آگاه خوب می‌دانند که این‌ برنامه‌ها چه‌گونه تهیه می‌شود و می‌دانند که هیچ ارزش و اعتباری شامل این برنامه‌های پیش ساخته و کارگردانی شده نمی‌شود. علت این امر واضح است:

اعتراف‌گیری به چند صورت ممکن است. نخستین روش این که آقای معترف پس از دست‌گیری به‌یک‌باره تصمیم به اعتراف بگیرد و اعلام ندامت کند که خوب با هیچ عقل سالمی جور در نمی‌آید که پرسش‌ها مهربانانه و محترمانه، به این اعترافات سنگین بیانجامد. دوم این که متهم زیر شکنجه و برای حفظ جان‌اش حاضر به گفتن الفاظی، به‌طور غیر ارادی بشود (که البته هیچ آزادی‌خواهی زیر بار این طرز برخورد نمی‌رود) که آن هم از هر نظر باطل است. و روش‌های پست و غیر انسانی دیگر که بارها از زبان خود زندانیان سیاسی پخش شده.


تنها اعترافی که قانونی و شرعی است، اعترافی است که با توجه به اسناد و مدارک، گفته‌ی شهود عینی و بی‌طرف، دستخط، فیلم و اعتراف طرف دوم یا سوم صور بگیرد. که البته این اعترافات هم فقط در صورتی مقبول است که در ملا عام و در دادگاه و جلوی چشم قاضی و با حفظ حقوق شهروندی صورت بگیرد. اعتراف مشروع باید از زبان متهمی شنده شود که وکیل داشته، حق دفاع داشته، پس از چهل و هشت ساعت مکان نگه‌داری‌اش به خانواده‌اش گفته شده باشد و درست طبق قوانین یک شهروند با او برخورد شده باشد.یادآوری


؟؟؟؟؟؟؟؟
آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: