شنبه؛ روز جهانی‌ی ایران+گنجی آغاز کرد

مردم جهان تصمیم گرفته‌اند شنبه برای حمایت از معترضین جنبش سبز ایران با نمادهای سبز به خیابان بیایند. برای حمایت از مردمی که هیچ کمکی از هیچ کشور خارجی نکردند که هیچ، بلکه از کشورهایی مثل روسیه خواستند تا دست از دخالت در ایران بردارد! مردم ایران تمام دنیا را مات و مبهوت گذاشتند؛ وقتی که در میان این همه شلوغی و در میان این جوی‌های خون، از مسلمانان چینی حمایت کردند. مردم ایران قابل تحسین هستند و این را تمام دنیا، روز شنبه با احسنت گفتن به مردم شجاع ایران، نشان خواهند داد. من تا به حالا نشنیده بودم چنین برنامه‌ی بزرگ و هماهنگی برای هم‌راه شدن با یک ملت یا گروه معترض و حق‌طلب در جایی از دنیا بخواهد برگزار شود. این حرکت به عینه نشان خواهد داد که کار مردم ایران چقدر بزرگ است. مردمی علیه این همه خشونت و خونی که دادند، هیچ خشونتی به خرج ندادند به جز آتش زدن سطل آشغال‌های پلاستیکی برای مقابله به گازهای سمی که از طرف کسانی که دلم نمی‌خواهد در باره‌شان حرف بزنم.اکنو انتخاب کردن آقای رحیم‌مشایی از سوی آقای احمدی‌نژاد را بیش‌تر درک می‌کنم. آقای احمدی‌نژاد خوب می‌داند که آقای مشایی نه در این پست به دردش می‌خورد و نه حتا موافقان‌اش با این انتخاب موافق‌اند. آقای احمدی‌نژاد که چهار سال بر سر زبان‌ها بود، به یک باره از یادها رفت. حتا مردم در خیابان به او بد و بی‌راه هم نگفتند! این برای کسی که چهار سال بر سر زبان‌های منتقدان ایرانی و خارجی بود، حالا جای‌اش را به مردم ایران داده. آری، دنیایی که تا د دو ماه قبل در هر جلسه‌یی به این فکر بود که با آقای احمدی‌نژاد چه کند، حالا به این فکر افتاده که چه‌گونه به مردم ایران کمک کند.


زندانیان سیاسی را آزاد کنید
پاسخ خون‌های ریخته شده را بدهید
به سخن‌های مردم احترام بگذارید
به مردم لقب ندهید و تهمت نزنید


آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: