کروبی و موسوی؛ هر روز استوارتر از دیروز

شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پس از گذشت چندی از انتخابات، با شرایط کنار بیایند و آتش اعتراضات‌شان، نسبت به نتایج انتخابات، فروکش کند. خیلی‌ها انتظار داشتند کروبی و موسوی هم مثل محسن رضایی، به خاطر منافع نظام و خودشان و این که از چشم نظام و سران‌اش نیفتند، با نامه‌ها و بیانه‌هایی از مردم بخواهند که صبر داشته باشند و به مصلحت کشور نیست و تکرار انتخابات قبل و به قولی: «تکرار مکررات.»


اما این بار جایی برای عقب‌نشینی نبود. کروبی که گفته بود این بار بیدار می‌مانم، بیدار ماند و هر روز هم بیدارتر می‌شود. میرحسین موسوی دلاورانه ایستاد و هنوز هم ایستاده. این فرض و گمان که موسوی و کروبی هم از همین‌ها هستند و از این قبیل حرف‌ها به فراموشی سپرده شد. هم‌چنین دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید موسوی و کروبی، فقط برای حفظ منافع‌شان ایستاده‌گی می‌کنند. این دو نشان دادند که با مردم هستند و با همه‌ی کمی‌ها و کاستی‌های ارتباطی، ارتباط‌شان را با مردم قطع نکردند و حتا به مردم و خانه‌های‌شان نزدیک‌تر شدند.

موسوی و کروبی هر روز، به پشتوانه‌ی مردم، پایدارتر و استوارتر می‌شوند و بر خواسته‌های مردم و خودشان تأکید بیش‌تری می‌ورزند. در این بین، شخصیت محبوبی به نام سید محمد خاتمی، که با وجود کوتاه آمدن در خیلی از مسائل در دوران ریاست جمهوری‌اش، باز هم به‌شدت محبوب است، به این دو نفر اضافه شد. فعالیت‌های این نفرات به همراه نفرات دیگری که در کنارشان بودند را به هیچ وجه نمی‌توان گفت که بی تأثیر بوده. به تگاهی به بیانیه‌ها، نامه‌ها و تجمعاتی که توسط این افراد به راه انداخته شد این موضوع کاملن روشن می‌شود:


موسوی و کروبی با حضور در کنار مردم و پیوستن به صفوف خودجوش و بدون برنامه‌ریزی‌یِ اعتراضات، به مردم امید و دلگرمی دادند و البته از مردم امید و دلگرمی گرفتند که تا امروز هم ایستاده‌اند. پی‌گیری‌های پیاپی موسوی و کروبی برای آزادی بازداشت‌ شده‌گان، مجروحان و کشته‌شده‌گان حوادث اخیر و اعتراضات صریح به مقامات بلندپایه که حتا نزدیک‌ترین یاران‌شان جرأت اظهار نظر در مورد افعال‌شان ندارند. نمونه‌ی صریح این را می‌توان در پاسخ کروبی به نامه‌ها‌ی فیروزآبادی و رئیس قوه‌ی قضائیه و سخن‌رانی‌های موسوی در روز پدر و جمع خانواده‌های بازداشتیان مشاهده کرد. برخی از نتایج این نامه‌ها نامه‌های پشت سر هم شاهروی برای رسیده‌گی به وضعیت بازداشت‌شده‌گان و مخالفت پخش اعترافات توسط محسنی اژه‌یی وزیر اطلاعات بود.


آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: