خدایا!

مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران - کیم جونگ ایل، دیکتاتور بدنام کره شمالی چهره ای ناشناخته برای شهروندان جهان نیست، حکومت او یکی از اقتدارگراترین حکومت هایی است که در قرن بیستم قدرت را به دست گرفته و بر مردم حکمرانی کرده است. او به شدت از آزادی بیان، آزادی اندیشه و اندیشمندان هراس دارد و هر صدای مخالف یا منتقدی را در گلو خفه می کند. دیکتاتور کره شمالی برای سرکوب صدای مخالف به خشن ترین ابزار یعنی قتل متوسل می شود و برای مهار هر اعتراضی که به ندرت ممکن است در کره شمالی رخ دهد، ارتش و نیروهای نظامی را به خیابان ها می کشاند... کامل بخوانید

اشتباه نکنید، متن بالا مقاله‌یی در مورد وضعیت کره‌ی شمالی نیست. نقد کیم جونگ ایل، دیکتاتور بی‌رحم و شرف هم نیست. بلکه نامه‌یی است از جمعی از زندانیان زندان اوین که مجکوعه فعالان حقوق بش در ایران آن را منتشر کرده و با مقدمه‌یی راجع به دیکتاتوری‌ی مطلق کره‌ی شمالی آغاز می‌شود. این که در اوین بر این زندانیان که خیلی‌های‌شان مردم عادی نیستند، چه گذشته و می‌گذرد که به یاد این دیکتاتوری‌ی بی‌رحم و غیر انسانی افتاده‌اند، باید روزی نشست و تمام و کمال ازخودشان پرسید.

دلم برای نادر ابراهیمی تنگ شده بود. جلد هفتم آتش بدون دود را باز کردم. این صفحه اتفاقی آمد. تقدیم به همه‌ی ستاره‌ها...حال، به تو نگاه می‌کنند؛


همه‌ی مردم با ایمان


همه‌ی مبارزان


همه‌ی آن‌ها که مشتاق ورود به میدان


به خاطر ورود به آزادی هستند،


به تو نگاه می‌کنند.


کاری کن که شکسته‌ی دل‌شکسته‌ات نبینند


کاری کن که دو تا شده‌ی بسیار خسته‌ات نبینند.


مارال بجنگ!


التماس می‌کنم بجنگ!


...»


آزاد باشیم

۱ نظر:

يك صداي بي‌صدا گفت...

بياييد با يكدگر
محظوظ شويم از پوزخند جوانه‌اي
كه بر دل سنگي روييده