بازداشت کردنِ سودی برای کودتاچیان ندارد

توقعات و انتظاراتِ خشونت‌طلبان تا اندازه‌یی پایین آمده که فقط و فقط به انتقام‌جویی‌های شخصی بسنده می‌کنند. کسانی که خداوندِ بزرگ از نعمتِ دوست داشته شدن توسط مردم محروم‌شان کرده است نه این که نخواهند اوضاع را خوب و آرام کنند، بلکه بلد نیستند این کار را بکنند.البته این کار را هم هر کسی بلد نیست. همین دوست شدن با مردم. دوست شدن با مردم، دل بریدن از قدرت و زور را می‌طلبد که این از هر کسی ساخته نیست. نزدیک شدن به خواسته‌های مردم و تلاش برای تحقق آرمان‌های یک ملت مردِ مرد می‌خواهد نه فقط مزدی که از نظر جنسی مرد است. این مردِ مرد می‌تواند اعظم طالقانی باشد و می‌تواند محمد خاتمی باشد یا هر انسانِ شریفِ دیگری.

ستیزه‌گران به فکر پاک کردنِ صورت مسأله‌یی هستند که یافتن پاسخ‌اش بسیار آسان‌تر از پاک کردنِ آن است! واضح است که پاک کردنِ هر صورت مسأله یک مسأله‌ی جدید به وجود می‌آورد. پاسخِ این صورت مسأله با محاکمه و توبیخِ خلاف‌کاران و رسیده‌گی با حوصله و قانون‌مدارانه به شکایات و خواسته‌های مردم به‌دست می‌آمد. اما گویا ایشان این‌قدر با هم رودربایستی دارند یا آن‌قدر پرونده‌های‌شان پیش هم خراب است که کم‌تر از گل نمی‌توانند به هم بگویند.

بازداشت کردنِ دکتر بهشتی و مرتضی الویری‌یِ بی‌گناه، هیچ سودی به حال جبهه‌ی متخلف و قانون‌شکن ندارد. کسانی که به دور از هرگونه فعالیتِ سیاسی تنها و تنها به دردهای مردم می‌رسیدند و پی‌گیری‌یِ گم‌شده‌ها و بازداشت شده‌ها را به عهده داشتند، بازداشت‌ شدن‌شان مهر تأیید بر همه‌ی ادعاهایی است که معترضان کرده‌اند. همه می‌دانند که هیچ ادعا و شایعه‌یی از موسوی و کروبی و خاتمی و بهشتی و الویری و ... پراکنده و یا ابراز نشده. همه‌ی شایعات و سندها را مردم به دست ایشان داده‌اند. تجاوز را مردم از زبان کروبی بیان کردند. کشته شده‌ها و بازداشتیان را مردم پی‌گیر شدند و پی‌گیری را به دست دکتر بهشتی سپردند. پس بدون شک توبیخ کردنِ اسناد و صورت جلسه نکردنِ آن‌ةآ و مهر و موم کردنِ پای‌گاه‌های شکایت مردمی قوی‌ترین و مستندترین دلیل است برای ادعاهای مردم.

وضعیت نگران کننده‌ی زندانیان سیاسی، فاش شدنى هئیتِ شهدای سبز، بازداشت‌های پیاپی مسانی که پی‌گیر این امور هستند، نمایان شدنِ افتضاح‌های به بار آمده و همه‌ی اتفاقاتِ زشت و زننده و خشونت‌بار نشان از این دارد که خبرهای بدی در راه است و شای اتفاقاتِ بزرگی.


تغییر - رفتارهای نیروهای امنیتی و قضایی در روزهای اخیر کاریکاتوری از اقدامات نهادهای امنیتی در دهه ۵۰ است
تغییر - دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شد
تغییر - «نهی‌ از منکر»های کروبی، اولین امتحان رئیس قوه قضاییه
هرانا - یک فرمانده سپاه مرگ بازداشتی‌ها در کهریزک را تایید کرد
هرانا - زهره آشتیانی بازداشت شد
هرانا - محمد داوری مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران بازداشت شد

آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: