ما کشته ندادیم که ساکت بشیم

مدت‌ها است که از نتیجه‌ی انتخاباتِ ریاست جمهوری ایران گذشته. شکی وجود ندارد که کم‌تر انتخاباتی در دنیا، حداقل در این چند دهه چنین اعتراضی به یک انتخابات داشته باشند. چیزی که واضح است این است که این اعتراضات بیش‌تر به دولت محمود احمدی نژاد است تا انتخابات. سال‌هایی که دولتِ نهم قدرت را در اختیار داشت پر بود از نقض حقوق بشر، گرانی، تحقیر مردم ایران، توقیف روزنامه‌ها و مطبوعات، خرج کردنِ پولِ ملت ایران درراه‌هایی که هیچ سودی برای مردم نداشت و فقط نوعی باج برای موردِ حمایت بودن محسوب می‌شود. مردم بیش‌تر از این که به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشته باشند به کابینه‌ی ضعیف و دور از شأن ملت ایران اعتراض داشتند که با سکوت کردن و دور زدنِ مردم و به تمسخر گرفتنِ اعتراضاتِ مردمی از پاسخ ادن طفره رفتند.

مردمی که به اندازه‌ی چهار سال سوال داشتند به خیابان ریختند. آرام و متمدن.و پر از سوال و خواسته. باز هم بدون جواب ماندند. باز هم جواب‌ها دور از پرسش‌ها بود و کارها در حدِ خواسته‌ها نبود. مردم سوال‌شان را تکرار کردند. مردم کتک خوردند. مردم وال‌شان را تکرار کردند. مردم بازداشت شند. مردمسوال‌شان را تکرار کردند. مردم کشته شدند. مردم شعله کشیدند. مردم گر گرفتند. مردم سوختند. مردم خاکستر شدند. مردم خاکستری شدند. اما باز هم پاسخی در کار نبود و نیست. مردم دوباره ایستادند. دوباره کشته شدند. مردم مردند.. اما باز هم به جز تهدید چیزی در کار نبود.

حالا ساکت شدن به‌راستی که شرم‌آور است. کسی که سکوت کند با یک جنازه هیچ فرقی ندارد. کروبی این را می‌داند. موسوی می‌داند . خاتمی هم. گفتن برترین سلاح این روزها است. از هر دو جبهه. از هر دری باید گفت. از هر اتفاقی باید گفت. از هر تلخ و شیرینی باید گفت. از هر ماجرای کوچک و بزرگی باید گفت. از شکست باید گفت. از پیروزی بیش‌تر باید گفت. از کشته‌ها باید گفت. از زنده‌ها باید گفت. از آزادی باید گفت. از حبس باید گفت. از ظالم باید گفت. از مظلوم باید گفت. باید همه چیز ا گفت.

ما یاد گرفته‌ایم که تا ابد معترض بمانیم. حتا اگر پیروز هم بشویم باز هم اعتراض خواهیم کرد. همیشه چیزی قابل اعتراض و کسی لیاق اعتراض کردن هست. وقتی دنیا به احترام ما می‌ایستد. وقتی کسانی هستند که حاضرند به خاطر ما به زندان بروند و به خاطر ما نمی‌ترسند و به خاطر ما مبارزه می‌کنند. پس ما انسان‌های بدی نیستیم!


سحام - اطلاعیه سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت): آیا عبدالله مومنی زنده است؟
سحام - همسر آقای الویری: الویری از زندان درخواست دستگاه تنفسی کرده است
سحام - مدیریت سایت حزب اعتماد ملی خبر بازداشت زهره آشتیانی خبرنگار حزب اعتماد ملی را تکذیب کرد: خبرنگار حزب اعتماد ملی بازداشت نشده است
هرانا - تلاش برای نجات نوجوان محکوم به اعدام / همراه با تصاویر
هرانا - پدر فریبا پژوه: از این که دخترم در انفرادی است دل‌ام خون است
هرانا - بازداشت یکی از اعضای ارشد ستاد ایثارگران میرحسین موسوی
گویا - هاشم آقاجری: در حکومت پنج ساله علی کسی زندانی و شکنجه نشد و حتی برانداز مسلح را شکنجه نکرد

آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: