سبزها اخطارشان را داده‌اند؛ ابلاغیه دادگاه به شیخِ اصلاحاتشیخِ شجاعِ ایران، صدای خشمِ ملت، مدافعِ حقِ مردم، عاشقِ خاکِ ایران از امضا کردنِ ابلاغیه‌ی دادگاه و وعده‌ی بازگو کردنِ هرچه صریح‌ترِ جنایاتی که به گفته‌ی خودش روی شاه را سفید کرده خبر داد. این ابلاغیه در حال به دتِ شیخ مهدی‌یِ دلاور رسیده که در روزِ جمعه‌‌ی پیش مردم عواقبِ بازداشتِ کروبی را به اطلاعِ دولت گوش‌زد کردند. حمایتِ محکم و میلیونی از کروبی و اعمالِ شجاعانه‌اش هزینه‌ی بازداشت‌اش را بسیار بالا برده و پیش‌بینی نمی‌شود هیچ نهادی قصدِ بازداشتِ وی را داشته باشد و به احتمالِ زیاد این ابلاغیه فقط برای حضور در دادگاه و همان تو بمیری و من بمیرم های همیشه‌گی خواهد بود.

دادگاهی که کروبی در آن حضور داشته باشد، دادگاهی تاریخی خواهد بود و بدونِ هیچ شک و تردیدی صدای کروبی گوشِ خیلی‌ها را آزار خواهد داد. دادگاهی که کروبی در آن حضور داشته باشد، اگر صدا و سیمای ننگین جرأت‌اش را داشته باشد که آن را پخش کند، اگر به دستِ نظامیان و در خفا و در حضورِ فارس و کسهان برگزار نشود، مردمِ ایران در آن حضور خواهند داشت و کروبی همان صدای ملت خواهد بود. البته هم‌چین جسارتی از مقاماتِ دست‌پاچه‌ی قضایی و امنیتی انتظار نمی‌رود. برگزاری‌یِ چنین دادگاهی از عهده و نوانِ کسانی که در پاسخِ اعتراض و انتقاد چیزی به جز اشک‌آور و باتوم و گلوله ندارند خارج است.

کروبی اما پشت‌اش به مردم گرم است و هیچ قدرتی نمی‌تواند چنین پشتوانه‌یی را فرو بریزد و حتا شکافی روی آن ایجاد کند. کسی که مردم دوست‌اش بدارند فقط نامردمان و ضدِ مردم‌ها دوست‌اش ندارندع چرا که کسانی مانند کروبی به پشتوانه‌ی مردم جلوی پیش‌رفتِ زورگویی و تک‌قدرتی شدن را می‌گیرند. اشتباهِ قدرت‌طلبان این است که گمان می‌کنند کروبی احساساتی شده و سرش را پایین انداخته و تنها جلو می ‌رود، در صورتی که کروبی میرحسین موسوی را دارد، محمد خاتمی را دارد، هاشمی رفسنجانی را دارد و از همه مهم‌تر مردم را دارد که خوب هوای‌اش را دارن. مواظبِ شیخ باشیم!
کودتاچیان این‌قدر کوچک شده‌اند که به‌صورتِ تن به تن و با چاقو و قداره به خاتمی و موسوی و کروبی (نماز جمعه‌یی که هاشمی بود) حمله می‌کنند. اجیر کردنِ یک عده که خودسر نامیده می‌شوند و زیرِ این لقب هرچه می‌خواهند می‌کنند دلیلِ مسخره‌یی برای توجیه افاضاحاتی است که به بار می‌آید. تغییر -حلول ماه شول و عیدسعیدفطر بر تمام مسلمانان مبارک باد
تغییر -  شماره حساب اعلام شده از طرف علیرضا بهشتی جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات
تغییر - با توجه به نظر اکثر مراجع تقلید; امروز یکشنبه ۳۰ام رمضان است و عیدفطر نیست
هرانا - بازداشت 35 نفر در روز قدس
هرانا - ابلاغیه دادگاه برای مهدی کروب

آینده- بهبود مدیریت معترضان توسط ناجا،ادامه خودسری لباس‌شخصی‌هاآزاد باشیم

۱ نظر:

خلیل گفت...

از سال 58 آن همه را زندان کردند،کشتند، در بدر کرده اند، نتیجه اش چنین شد. شیخ را ببرند نتیجه اش بهتر می شود.