من عاشقِ این مشکلات فنی هستم!
این روزها مشکلاتِ فنی یا همان موجِ سبز خودمان بدجوری گریبانِ کودتاچیان را گرفته! از کوچک‌ترین‌اش بگیر که بازی‌های فوتبالِ لیگ ایران است و صدا و سیما را رسوا می‌کند تا لغو کردنِ مراسمِ گوناگونِ احیا و تغییر مکانِ نماز جمعه‌ی عیدِ فطر و روزِ قدس و تصاویر سال‌های قبلِ روزِ قدس را پخش کردن و آهنگ گذاشتن روی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روسیه تا عذاب کشیدن برای باز شدنِ مدارس و دانش‌گاه‌ها و...

در کل مشکلاتِ سبز زیادی فنی هستند. اما خب فقط تا یک جایی و نقطه‌یی می‌توان روی این مشکلاتِ فنی سرپوش گذاشت و دورشان زد. وقتی که ثدها هزار نفر ایران را سبز می‌کنند تو همجبوری با مشکلاتِ فنی کنار بیایی. وقتی که مسابقه‌ی فوتبال میانِ یک تیمِ قرمز و یک تیمِ آبی سبز می‌شود تو مجبوری با مشکلاتِ‌فنی بسوزی و بسازی. به‌راستی که این سبزها مشکلی هستند بسی فنی! نه تهدید گره از این مشکل باز می‌کند و نه ترعیب. نه اشک‌آور از بارِ این مشکلات باز می‌کند و نه چماق!فقط یک راه برای باز کردنِ این مشکلات وجود دارد و آن هم سرِ تعظیم فرود آوردن جلویِ پای مردمِ سبز است. همان‌گونه که منتظری و صانعی و موسوی و خاتمی و کروبی فرود آوردند و هرچه بیش‌تر جلوی مردم کوتاه آمدند بیش‌تر روی دست‌های مردم جا گرفتند

این روزها همه جا و همه کس و همه‌نوع رسانه دچارِ مشکلاتِ سبزِ فنی می‌شوند! مصلی مشکلِ فنی پیدا کرد، صدا و سیما که از اول‌اش هم مشکلاتِ فنی داشت؛ بهشتِ زهرا مشکلِ فنی پیدا کرده و در کل هرجایی و هرکسی و هر رسانه‌یی که جلوی مردم ایستاده و یا منتظرِ حضورِ مردم بوده از مشکلِ فنی در امان نمانده. تا باشد از این مشکلاتِ فنی!


تغییر - روز قدس در رسانه های خارجی
هرانا -  گزارش ویدئویی اظهارات سخنگوی مجموعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
 هرانا - است. گزارشات تصویری از اعتراضات مردمی در روز قدس
هرانا - بودند، فرا می خوانند.  يورش به مردم تبريز و شيراز، حضور نزديک به صد هزار نفر در فاصله بين هفت تير و ميدان وليعصر تهران
سایت آیت‌الله منتظری - نماز عید فطر امسال به امامت آیت الله العظمی منتظری برگزار نخواهد شد
آزاد باشیم 

هیچ نظری موجود نیست: