آقای دولت! به جهنمِ مهرماه خوش آمدیباز هم تهدیدها و هشدارها بی‌اثر ماند و با گذشتِ فقط چند روز از بازگشایی‌یِ دانش‌گاه‌ها و در روزهایی که به قولِ دانش‌جویان کلاس‌ها "تق و لق" است، در دو دانش‌گاهِ بزرگِ کشور دو تجمعِ اعتراضی با حضورِ هزاران نفر برگزار شد و مهمان‌هایی که هیچ‌کس منتظرشان نبود مجالی برای خودنمایی نیافتند. در یک ماهِ اآخری که به آغازِ سالِ تحصیلی مانده بود دئلتِ غیرِ منتخب دست به تهدیدها و ترعیب‌های زیادی زد تا از اعتراضاتِ دانش‌جویی شاید کمی بکاهد اما در این دو روز خیلی چیزها ثابت شد.

دانش‌جویان در این دو روز نشان دادند که دانش‌گاه جای هر کسی نیست و هر شخصی که به مقامی رسانده می‌شود شایسته‌کی‌یِ این را ندارد که در دانش‌گاه بایستد و برای دانش‌جویانِ فهیم و باشعورِ ایرانی دروغ‌گویی کند و حرف‌های صد تا یک غاز تحویل بدهد. همین دانش‌گاهِ تهران بود که در اوجِ اعتراض به خاتمی هزاران دانش‌جو را پای سخن‌رانی‌اش کشید. دانش‌جویان این را هم نشان دادند که کسی که مورد اعتراض قرار می‌گیر هم باید لیاقتِ این را داشته باشد که صدای دانش‌جویان را از نزدیک بشنود.

بدونِ شک در همین یکی دو روز چندین دانش‌جو بازداشت شده‌اند و باز هم بازداشت خواهند شد. چندین دانش‌جو به کمیته‌های انظباطی یا همان حافظِ منافعِ دوئلت در دانش‌گاه‌ها احضار و تهدید شده‌اند. تهدید به اخراج و تعلیق و شاید هم بازداشت. اما همه‌ی این‌ها ذره‌یی از اعتراضات نخواهد کاست و ایرانی تا پاسخ نگیرد آرام نخواهد شد.


مجموعه‌ی فیلم‌ها امروزِ دانش‌گاهِ شریف


هرانا - محكوميت يك وكيل دادگستري به 28 ماه حبس
هرانا - صدور حکم 5 سال حبس تعزيري براي کيوان اميري الياسي
هرانا - فشارهای شدید بر دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه تهران
هرانا - اعتراضات دانشجوی دانشگاه شریف در آینه رسانه ها
نوروز - حمایت 310 فعال سیاسی و مدنی از فراخوان شجاعانه آیات عظام منتظری و صانعی
نوروز -کیهان در جستجوی " بیانیه نویس" حزب مشارکت!
نوروز -فخرالسادات محتشمی پور خطاب به همسر حسین نورانی نژاد:به شما افتخار مي كنيم
آینده - پشت پرده تصاحب مخابرات توسط برخی نهادها
آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: