جنبش سبز؛ سرسبز و سربلند!


تب و تاب بي‌نظير جنبش سبز در اين روزها موافقان را به تحسين وامي دارد و مخالفان را از هميشه نگران تر نشان مي دهد. جنبشي كه در ابتدا مورد اتهام ها و توهين هاي بي اساس مي شد و خيلي ها پايان زودرس و بي ثمري را براي اش پيش بيني و آرزو مي كردند حالا به حدي از قدرت رسيده كه هر شخص و سازماني را تحت تأثير خود قرار داده و براي هر اقدام سياسي كه در حال وقوع است بايد مراقب عواقب و واكنش هاي احتمالي از جانب سبزها بود.

جنبش سبز شايد در اين يك ماه يكي از سخت ترين آزمون هاي خود را پشت سر گذاشته باشد و الحق كه سربلند بيرون آمد. در فاصله ي ميان روز قدس‍ و سيزده آبان جنبش سبز زير شديدترين فشارها، از جمله صدور احكام غير متعارف براي اصلاح طلبان، توهين و حمله هاي بي شرمانه به سران جنبش، بازداشت هاي مجدد و فشار بي سابقه به خانواده هاي زندانيان سياسي و مردم فريبي هاي بي امان از جانب رسانه ها كودتا و...

اما هرچه فشار از جانب جناح زوردوست بيش تر شد مقاومت و سينه سپر كردن از جانب موج سبز آزادي هم افزايش يافت. رهبران ارتباط خود با مردم را افزايش دادند. مردم نشان دادند كه براي هرگونه حمايت از رهبران جنبش آماده اند و نمايشگاه مطبوعات نمونه ي خوبي براي محك زدن اين موضوع بود. بازتاب و تأثير جنبش سبز در مجامع بين المللي هم از موفقيت هاي خوب موج سبز بود ؛ همان طور كه مي بينيم دولت هايي نظير روسيه از حمايت هاي قاطعانه شان دست كشيدند و دولت هاي غربي هم براي دراز كردن دست دوستي بر سر دوراهي مانده اند و حالا هم كه همه ي دنيا منتظر سيزدهم آبان ماه هستند!نوروز - گزارش دیدار عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت با خانواده اش در زندان اوین: سیدمصطفی تاج زاده از سلول انفرادی شریعتمداری را به مناظره فراخواند
نوروز - سومین بخش از پاسخ جبهه مشارکت ایران اسلامی به اتهامات وارده به حزب در دادگاه نمایشی سران اصلاحات

 هرانا - افزایش تعداد کودکان اجاره ای در کشور
هرانا -  آخرين اخبار زندانيان سياسيآزاد باشيم

هیچ نظری موجود نیست: