افسانه‌سازان به یاد خواهند آورد، سیزدهم آبان 88 را!

فردا سیزده آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی است. روزی که همه‌ منتظرش هستند. روزی که آن عده‌ی اندک، چه بخواهند و چه نخواهند در تاریخ پر افتخار ایران ثبت خواهد شد و افسانه‌سازان برای فرزندان‌شان از این روز قصه‌ها خواهند گفت. قصه‌هایی که از هر کودکی یک مبارزِ واقعی خواهد ساخت. سیزدهم آبان روزی است برای یکی شدن، خالص شدن، صاف شدن و صاف اندیشیدن و هرآن‌کس که نخواهد با مردم یک‌صدا شود به خودی‌یِ خود از صحنه خارج خواهد شد.

سیزدهم ابان روزی خواهد بود که رستم و سهراب، سیاوش و افراسیاب و زال به رسم ادب سینه‌شان را پیش مردم ایران فرود خواهند آورد، روزی که خسته‌گی از تنِ مبارزانِ راهِ آزادی‌یِ ایران برای همیشه در خواهد شد و لبخندی جاودانه بر تصاویر شهدای این خاک خواهد نشست.

افسانه‌ی سیزدهم آبان برای همیشه در تقویم ایران باقی خواهد ماند. مثل افسانه‌ی شنبه‌ی خونین، افسانه‌ی بیست و پنجم خرداد، افسانه‌ی روز قدس و افسانه‌های سبز دیگر. روزی خواهد رسید که جوان و پیر به رسم ادب به خیابان خواهند آمد و با سری بالا و با افتخار فریاد خواهند شد که ما یادگار نسلی هستیم که با ترس بی‌گانه بودند، با خشونت انس نگرفتند و دشمن سرسخت تفنگ و خونریزی بودند. نسلی که می‌اندیشید، چه در خانه، چه در خیابان و چه در زندان.


نوروز - بیانیۀ تحلیلی دکتر محسن میردامادی دبیر کل دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سخنگوی دانشجویان خط امام در سال 58 در خصوص 13 آبان از زندان اوین: 13 آبان راه گشایی برای عبور از پیچیدگی های سیاسی امروز است
نوروز - آزادی یک عضو جبهه مشارکت
نوروز - داوود سلیمانی پس از 4ماه از انفرادی خارج شد
نوروز - رئيس پليس امنيت پايتخت: نماد سبز ايرادي ندارد، لباس پليس هم سبز است
هرانا -  حسن اسدی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت ش
هرانا - صدور حکم اعدام برای یک زن جوان
هرانا -  تجمع سکوت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز(به همراه گزارش ویدویی )
آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: