دانشجو هرکجا که باشد، آن‌جا دانش‌گاه است

متأسفانه نیروهای آشوب‌طلب دیروز و امروز بیش از هر روز دیگری دست به اقدامات خودسرانه! زدند و به دستور فرماندهان خودسرشان که از بالادستی‌های خودسرشان دستور می‌گیرند، خودسرانه به محیط مقدس دانش‌گاه پا گذاشتند و برای ساعاتی دانش‌گاه را از حالت فرهنگی به حالت نظامی تبدیل کردند.

سپاس‌گذاریم از دانش‌جویان فهیم و اندیشمند دانش‌گاه سبز تهران که با درایت و شعور بالای خود از خشونت و آشوب گریختند و به هرچه زودتد تمام شدن این حمله‌ی برنامه‌ریزی شده‌ی خودسرانه! پایان دادند. اما امروز هم دانش‌جویان دیگری به جمع بازداشت‌شده‌گان بی‌گناه اضافه شدند و راهی مکان‌هایی شدند که حق‌شان نیست که آن‌جا باشند.

زوردوستان از دانش‌گاه می‌ترسند و دانش‌جو هرجا که باشد آن‌جا را به دانش‌گاه تبدیل می‌کند. دانش‌جویان ایرانی خواب و آرام را از ستم و ستم‌گر گرفته‌اند و هرجا که قدم می‌گذارند آن محیط را پاکی‌ی خالض فرا می‌گیرد. اندیشه‌ی پلیدی که فکر می‌کند اگر دانش‌جو را از دانش‌گاه‌ها بیرون کند پیروز می‌شود خودش هم می‌داند که سخت در اشتباه است. اما چه می‌شود کرد که راهی جز این ندارد. دست‌های‌ام همین چند خط نوشتن را هم از نیروی عشق به ایران و دانش‌جویان بزرگ‌اش گرفت.آزاد باشید

هیچ نظری موجود نیست: