آیا امام جمعه تهران خشونتی بالاتر از گرفتن جان مردم هم بلد است؟امام جمعه موقت تهران در روز یازدهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی پشت تریبون نماز جمعه ایستاد و خواستار اعمال خشونت بیش‌تر از سوی سرکوب‌گران علیه مردم معترض به شرایط کشور شد! این درست که هیچ جای تعجبی نیست که چنین سخنانی از پشت تریبون نماز جمعه‌ای زده شود که در طول این سال‌های پس از انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت هیچ سخنی در حمایت از مردم ایران زده نشده. اما سوالاتی پیش می‌آید که گمان نمی‌رود احدی در این دنیا پاسخی برای آن داشته باشد.

آقای امام جمعه که پیش از همه‌ی جمعیتی می‌نشینی که نماز می‌خوانند. مردم را گرفتند گفتی خشونت را بیش‌تر کنید. مردم را در خیابان زدند گفتی باز هم بیش‌ترش کنید. مردم را به جهنمی به نام کهریزک بردند گفتی خشونت کم است. مردم را تا سر حد مرگ زدند و باز هم خواستار خشونت بیش‌تر علیه مردم شدی. حالا که دیگر مردم را کشتند و خیلی هم کشته شدند! از این بیش‌تر دیگر چه می‌خواهی؟! من بعید می‌دانم هیچ سرباز و فرمانده‌ای از این بیش‌تر بلد باشد!


خدایی که من درک کرده‌ام تمام حقوق انسان را برشمرده و به هیچ‌کس هم اجازه نمی‌دهد به این حقوق تجاوز کند. خدایی که آفریننده‌ی مهربانی است کجا گفته که بر علیه هموطنی که فکرش با فکر تو نمی‌خواند پرچم جنگ بالا ببر؟ کجا خدا گفته مسلمانی مسلمان دیگر را مورد ضرب و شتم قرار دهد؟ کجا گفته که رحم نکن؟ پشت این پرده چه چیزی نهفته که این‌طور رحم را در برخی می‌کشد؟ دیگر چه چیزی بالاتر از این می‌خواهی که مردم وقت نمی‌کنند به نان شب فکر کنند؟ چه چیز بیش از این می‌خواهی که حرمت سید پیغمبر را شکستند؟آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: