مجلس هنر نکرده که عیان را بیان کرده! همه می دانستند کار مرتضوی است!

بلاخره پس از مدت ها نماینده‌گام دلیر! و بی‌باک! و قانون‌مدار! مجلس ایران توانستند معمایی بسیار سخت و غیر قابل حل را پاسخ یابند و قاضی سعید مرتضوی که هیچ احدی به وی در مورد جنایان وحشت‌ناک کهریزک شک نداشت! شتاسایی و در صحن مجلس معرفی کنند. این اقدام مجلس غیر منتخب درحالی انجام می‌شود که آقایان امنیتی هنوز تظاهرات مردم ایران شروع نشده سران جنبش سبز را (حتا برخی را قبل از انتخابات) دستگیر کرده و اتهلم قبل از وقوع حادثه به ایشان زدند و آن‌چه را هم که اتفاق نیفتاده بود از زبان زندانیان بی‌گناه جاری کردند. (همان اعتراف‌های مضحک)

اما نکته این‌جاست که این دستگاه امنیتی که با کوچک‌ترین صدای اللخ و اکبر و مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها صف می‌کشند و زن و بچه مردم را می‌ترسانند و با چماق به سر مردم می‌کوبند و برای دفاع از نظام مردم را می‌کشند و همچنین نهادهای اطلاعاتی ایران که به قول خودشان مو را از ماست می‌کشند و همه کس و تک تک تفن‌های ثابت و موبایل‌ها را تحت کنترل دارند، چه‌طور است که می‌توانند از میان چندین میلیون انسان که هیچ گناهی مرتکب نشده‌اند اغتشاش‌گر دربیاورند و بعد برای پیدا کردن شخصی که عالم و آدم می‌شناسندش ماه‌ها وقت تلف می‌کند؟ جواب واضح است.

-آیا این گزارش همان شش ماه پیش آماده نبود؟
-حتمن بود
-پس چرا خوانده نشد؟
- تا برگ برنده‌ای بماند برای مجلس تا به خیال خودشان اعتباری پیش مردم کسب کنند.



هیچ نظری موجود نیست: