از کی تا حالا کیهان طرفداران موسوی را منعهد خطاب می‌کند؟!

روزنامه فاسد کیهان در تیتر روز چهارشنبه خود شهید سبز "دکتر مسهود علی محمدی" که پیش از انتخابات ریاست جمهوری از مهدس موسوی حمایت کرده بود و عضوی از جنبش سبز بود و هست را "استاد متعهذ" نامیده! در این که استادی با چنین سوابق درخشانی که همه جا از خود به جای گزارده را باید متعهد نامید شکی نیست اما منظور کیهان از متعهد بودن را همه می‌دانند که چیست!

کیهان متعهد بودن را در کتک زدن و آشوب به پا کردن عربده‌کشی و لات‌بازی می‌داند نه در سوابق علمی و فرهنگی و هنری. کیهان تعهد را در این می‌بیند که به خاطر قدرت هرکاری می‌توانی بکن و هیچ باکی هم از دوغ و فریب نداشته باش. کیهان متعهد را آنی می‌نامد که از تمام معنویات‌اش بگذرد تا ذره‌یی مادیات به چنگ بیاورد...

معلوم نیست تیم طنز کیهان چه‌کار به حوادث تروریستی دارد؟! آن هم به حادثه‌یی که بیش از هر جناحی مربوط به جنبش راه سبز و ترور یکی از اعضای دانشمند و فرهیخته این جنبش است. معلوم نیست این منابع آگاه که به کیهان خبر می‌دهند 6 ماه پیش موقع کهریزک کجا بودند. هنگام فوت ندا و سهراب و اشکان و کیانوش و ترانه و شهید موسوی کجا بودند. موقعی که بحث تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته‌ها پیش آمد کجا بودند. حالا که معلوم نیست در میدان سپاه چه می‌گذرد کجا هستند؟آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: