نادان‌های خیرخواه دوباره دست به کار شده‌اندباز هم نزدیک به یکی از برنامه‌های جنبش سبز شد و نادان‌هایی که قصدشان برای خودشان هم معلوم نیست وارد میدان شده‌اند. این قشر که نمی‌دانم چرا اصرار دارند اعمال خشونت‌آمیز خود را در قالب جنبش سبز که به دنبال آرامش است و بر علیه خشونت می‌جنگد پیاده کنند معمولن نزدیک هر مراسم سبز دست به کار می‌شوند و رویاهای اکشن خود را به صورت برنامه ارائه می‌دهند که نیروهای امنیتی را له می‌کنیم و می‌زنیم و می‌کشیم و از این قبیل جفنگیات.

معلوم نیست به وجود این همه سازمان تروریستی و خشونت‌طلب و نهادهایی که جنگ مسلحانه را می‌پسندند و البته هیچ‌کدام هم جمعیت چندانی ندارند، این افراد علاقه دارند تا برنامه‌های خشونت‌آمیز و مخرب خود را در قالب جنبش سبز پیاده کنند و همیشه هم این برنامه‌ها نتیجه‌یی به جز کتک خوردن بیش‌تر مردم ندارد.

این افراد خودشان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی آن‌هایی که با هدف تخریب فضای پاک جنبش سبز پا به میان می‌گذارند و دسته‌ی دیگر سبزهایی هستند که از یکنواختی به ستوه آمده‌اند از سرکوب‌های پیاپی دچار نا امیدی شده‌اند دیگر راهی به جز خشونت به ذهن‌شان نمی‌رسد. اما هواداران واقعی این جنبش هیچ‌گاه و تحت هیج شرایطی تبلیغ خشونت نمی‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: