با توقیف دو سازمان بزرگ؛ جنبش سبز مردمی تر از قبل

دولت بی پشتوانه نهم در راستای این که هیچگاه نتوانسته با فشارها و اعمال ناجوانمردانه خود صدای حق طلبی و اعتراض مردم, رسانه ها، گروه ها و احزاب و همچنین مطبوعات مختلف را بگیرد، در یک اقدامی تعریف نشده و بدون فکر اقدام به توقیف دو حزب که از معدود احزاب داخلی هستند که به جز اعای خودشان هم طرفدار دارند را تعلیق کرد تا نشان بدهد که هنوز که هنوز است به درک این موضوع که این جنبش مردمی بوده و احزاب و گروه ها به دنبال آن هستند و نه مردم به دنبال آن ها نرسیده و همچنان در خیال های خود باقی است که با دستگیری و بستن روزنامه و همان اعمال بیهوده سابق را تکرار کرد.

هر انسان عاقل و بالغی که به عمق نفوذ جنبش سبز در دل های مردم ÷ی برده باشد به این موضوع رسیده که با بستن روزنامه و تعطیل کردن دفت و لغو مجوز احزاب, تغییری در روند همیشه رو به جلوی جنبش سبز ایجاد نخواهد شد و فقط آن هایی که پیش از این حزبی بوده اند و گروهی کار می کردند، حالا به خیل میلیون ها نفر مردم عادی که خود و با خون فرزندان شان جوانه های جنبش سبز را رو به رشد بیش تر بردند تا به این جا رسیده که تمام دنیا را به شگفتی واداشته است، خواهند پیوست.

آزاد باشیم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

هشدار!
با توجه به سخنان جواد لاریجانی از متفکرین کودتا مبنی بر اینکه موج دوم فتنه در راه است،لغو پروانه فعالیت دو حزب رسمی و خوش سابقه کشور یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب ،حبس طولانی مدت مشاوران موسوی،ممانعت از خروج رئیسجمهور محبوب دو دوره ،خاتمی ، از کشور به قصد ژاپن ، سر و صدای زیاد در باره زلزله تهران و بهانه جویی برای خارج کردن دانشجویان و اسناد دانشگاهی ، طرحهای عجیب و غریب برای افزایش جمعیت که در اصل برای سرگرم کردن مردم و غافل شدن از موضوعات روز است ، و آماده باش به نیروی نظامی کشور به بهانه جنگ آمریکا و سکوت 1-2 هفته ای خامنه ای وموارد متعدد دیگر نشان از وضعیت اضطراری در کشور و موج دوم ,سرکوبها که احتمالا با دستگیری سران جنبش آغاز و به تصفیه حسابهای خونین خواهد انجامید در راه است
لذا با هوشیاری،خبر رسانی های لحظه به لحظه ، آمادگی و برنامه ریزی مانع اجرای برنامه های شوم آنها شویم و دین خودرا به کشور و شهیدان راه سبز امید و آزادی ادا کنیم
*مابیشماریم *

ناشناس گفت...

هشدار!
با توجه به سخنان جواد لاریجانی از متفکرین کودتا مبنی بر اینکه موج دوم فتنه در راه است،لغو پروانه فعالیت دو حزب رسمی و خوش سابقه کشور یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب ،حبس طولانی مدت مشاوران موسوی،ممانعت از خروج رئیسجمهور محبوب دو دوره ،خاتمی ، از کشور به قصد ژاپن ، سر و صدای زیاد در باره زلزله تهران و بهانه جویی برای خارج کردن دانشجویان و اسناد دانشگاهی ، طرحهای عجیب و غریب برای افزایش جمعیت که در اصل برای سرگرم کردن مردم و غافل شدن از موضوعات روز است ، و آماده باش به نیروی نظامی کشور به بهانه جنگ آمریکا و سکوت 1-2 هفته ای خامنه ای وموارد متعدد دیگر نشان از وضعیت اضطراری در کشور و موج دوم ,سرکوبها که احتمالا با دستگیری سران جنبش آغاز و به تصفیه حسابهای خونین خواهد انجامید در راه است
لذا با هوشیاری،خبر رسانی های لحظه به لحظه ، آمادگی و برنامه ریزی مانع اجرای برنامه های شوم آنها شویم و دین خودرا به کشور و شهیدان راه سبز امید و آزادی ادا کنیم
*مابیشماریم *