معلم صبر و استقامت، فرزاد کمانگر، شهید شدفرزاد کمانگر، همان معلم خوش‌چهره و دلاور کرد که شنیدن اسم‌اش به هر آزادی‌خواهی دل‌گرمی می‌داد، همان معلم درس اخلاق و پایداری...اعدام شد.

خبرگزاری فاسد و مزدور فارس درحالی این خبر را با خوش‌حالی درج کرد و این ننگ را جزو افتخارات اربابان‌اش دانست که ایران سبز ما و بسیاری از آزادی‌خواهان دنیا در شوک این واقعه‌ی تلخ و بسیار ناگوار هستند.

شهید فرزاد کمانگر یکی از اسوه‌های صبر و استقامت و تا ابد معلم هر آزادی‌خواهی باقی خواهد ماند. او به همه یاد داد که می‌توان بی‌گناه بود و برای اثبات بی‌گناهی تن به خفت و خواری نداد. از او یاد گرفتیم که می‌توان آموخت! حتا در چهار دیواری تاریک و تنگ انفرادی. از فرزاد کمانگر آموختیم که معلم، کارش فقط یاد دادن خواندن و نوشتن نیست...

دستم بیش‌تر از این توان نوشتن نداردآزاد باشیم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

از آن کسانی‌ که از بازگشت به راه امامشان میگویند، و در محدوده قانون اساسی‌ به دنبال اهدافشان میگردند، پرسشی دارم، این جوانان حق زندگی‌ نداشتند، که بر اساس راه امامتن و قانون اساسی تان اعدام شدند! اینها مادر و خانواده ندارند.

راه امام شما به جز این اعدام‌ها بود. تا کی به جرم مخالفت خون جوانان وطن را می‌ریزید، بر سر قدرت و مقامی میجنگید که از دست دادید نه برای آزادی مردم