آنان که عمری فعال حقوق بشر بوده‌اند، حالا نیاز به فعالیت بیرونی‌ها دارندکوهیار گودرزی و مجید توکلی، افتخار همه‌ی دانش‌جویان ایران و جهان و هرکس که خواهان توقیف نقض حقوق بشرن هستند. این دو انسان مبارز در پی اقدامات وقیحانه زندان‌بانان دولت نهم دست به اعتصاب غذت زده بودند تا جایی که حال در بهداری زندان اوین هستند که البته مسئولان زندان اوین شهامت اعلام این خبر به خانواده‌های این دو دلاور را نداشته‌اند و این اخبار از زبان وستان‌شان به گوش خانواده‌های‌شان رسیده.

تجربه ثابت کرده که هروقت دولت غیر مردمی دست به اقداماتی این‌چنین زده و به قول معروف سعی کرده از یک جریان که برای‌اش خطرناک بوده جلوگیری کند این‌چنین شکست خورده. مثل ماجرای جعفر پناهی که تا ابد شرمی برای این دولت غیر مردمی باقی خواهد ماند. حالا نوبت به دو انسان که زنده‌گی خود را پای مبارزه برای خاک ایران و مردم ایران گذاشته‌اند و جز به دفاع از حقوق انسان، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق دانش‌جو، حقوق مطبوعات و رسانه‌ها و حقوق افراد تهی‌دست نپرداخته‌اند رسیده تا ضربه‌ی دیگری بر پیکره‌ی بی‌روح این دولت غیر مردمی وارد کنند.

حالا که دو یار باوفای مردم ایران در حالی وخیم و تأسف‌بار به سر می‌برند شای هیچ سلاحی مثل قلم و کیبورد نتواند به یاری این دو دلاور بشتابد و تسلی خاطر خانواده‌های شریف‌شان باشد.آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: