آفرین بر میرحسین موسوی؛ منشور یعنی هویت جنبش سبزدقایقی پیش خبری مبنی بر منتشر کردن بیانیه هجدهم مهندس میرحسین موسوی و هم‌چنین انتشار منشور پیشنهادی برای جنبش سبز روی اینترنت آمد که بسیار مهم و اساسی است.

نخستین نکته این که انتشار بیانیه میرحسین موسوی در آستانه راه‌پیمایی چندین میلیونی 25 خرداد و سالگرد عده‌‌یی از شهدای جنبش سبز نشان از مقاومت و پایاری رهبران جنبش در کنار مردم دارد.

دوم این‌که با پیش کشیدن بحث منشور جنبش و تنظیم نسخه‌ی ابتدایی که البته طبق گفته‌ها فقط نسخه‌ی پیشنهادی است یک حرکت عظیم به نام جنبش سبز بسیار بیش‌تر از قبل هویت می‌گیرد و هدف این جنبش روشن‌تر و اضح‌تر می‌شود.

میرحسین موسوی شاید بهترین نفر در میان افراد رده بالای جنبش سبز باشد که مبارزه‌ی بدون خون‌ریزی و خشونت را اجرا می‌کند و تأثیرپذیری این خلق و خو را همین دو روز پیش در خیابان‌های تهران دیدیم که در میان اوباش‌گری‌ها و خشونت غیر انسانی، مرم با وقار و متانت برخورد کردند و کمر زورگویان را خم کردند.آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: