آقای دادستان تهران! مگر طوماری بلندتر از طومار 25 خرداد وجود دارد؟دادستان تهران برای بار صدم خبر از محاکمه‌ی سران جنبش سبز داده است! این چیز تازه‌یی نیست اما این قسمت اش آدم را به خنده می‌اندازد که توجیه دادستان تهران برای این تهدید طومار مردمی است که به مجلس آورده شده است!

نخست این پرسش پیش می‌آید که از کی تا به حال مجلس مردمی شده که از مردم طومار تحویل می‌گیرد و اگر هم تحویل می‌گیر چرا فریادها، اشک‌ها، ویدئوها و به‌ویژه عکس‌ها و نوشته‌هایی که خبرنگار و نویسنده‌اش مردم بودند ندید که با یک جست و جوی ساده در گوگل می‌توان پی برد که در بزرگ‌ترین طومارها هم نمی‌گنجند؟

اما حالا که آقای دادستان بیان کرده که به نظر مردم قرار است محکمه برگزار کند باز هم پرسشی پیش می‌آید که مگر در طول تاریخ بشریت طوماری بلندبالاتر از ده‌ها میلیون جمعیتی که در روزهای 25 خرداد 1388، آخرین جمعه‌ی ماه رمضان سال قبل و ده‌ها روز مشابه دیگر به خیابان آمدند و خود را در معرض دید صدها میلیون نفر از جمعیت دنیا قرار دادند وجود دارد؟ مگر سند و مدرکی محکم‌تر از خون ندا و سهراب و اشکان کیانوش و ترانه و  ده‌ها نفر دیگر که بی‌گناه روی خیابان‌ها ریخت وجود دارد؟

اگر قرار باشد به حرف مردم کسی محاکمه شود انقدر قاتل و دزد و مال مردم خورده و خون مردم ریخته وجود دارند که حالا حالاها نوبت کسی نمی‌شود، چه برسد به مهدی کروبی و میرحسین موسوی که خود عضوی از همین طومار مردمی هستند و به دنبال حق مردم و خودشان!

هیچ نظری موجود نیست: