من در کشوری زندگی می کنم که زبانش پارسی است، اما به آن فارسی می گویند چون عربی "پ" ندارد!کم پیش میاد به غیر از مطالب سیاسی یا اجتماعی چیزی بنویسم. اما این جمله حد اقل خود من رو خیلی شرمنده کرد! توضیح اضافه نمی‌نویسم. خیلی واضحه!


هیچ نظری موجود نیست: