سبز بودن ملتم را آرزوست!

اصلاح طلبان حکومتی قصد سو استفاده شخصی از نارضایتی مردم تغییرطلب و آزادی خواه ایران را دارند! زمزمه هایی به گوش می رسد که گوش را آزار می دهد. اصلاحات هیچوقت بد نیست اما وقتی که جزء سالمی هم باقی مانده باشد. افرادی سودجو که زمانی مردم را تکیه گاه خود می خواندند حالا با دورویی قصد در چیدن برنامه یی پوچ دارند تا باز هم مردم را به پای صندوق های بی خاصیت رای بکشانند و دوباره جایی برای خود در این دستگاه باز کنند. باز هم اصرار به تحقیر مردم دارند!

سبز بودن ملتم را آرزوست!

هیچ نظری موجود نیست: