مشکلات آموزش کده های فنی 1

از جایی که من یکی دانش جوی فنی هستم، خواستم امروز شما را با تعدادی از مشکلات دانش جویان فنی، ح اقل مشکلاتی که در دانش گاه خودمان دیدم بنویسم.

مشکلات غذایی: نه این غلط املایی نیست و منظورم همون غذا هست. غذاهایی که برای ما در نظر گرفته میشه معمولا بدترین غذاهایی هست که یک دانش جو می تواند در تمام عمرش تجربه کند. شاید در حد غذاهای سربازی باشد. بله این را به یقین می گویم. پدر و مادر هایی می شناسم که بعد از اطلاع از کیفیت افتضاح این غذاها موجبات انتقالی فرزندان شان را فراهم کرده اند به امید این که در جای بهتری تحصیل کنند. اما نمی دانند که این مشکل فقط مختص آن آموزش کده نیست.

دانش گاه یا آموزش کده: ما دانش گاه نداریم، بلکه آموزش کده ی فنی داریم. این عجیب است که کسی کنکور بدهد و دوباره به آموزش و پرورش بازگردد که انصافن چنین چیزی به حق نیست. وزارت علوم از دست ما فراری است و آموزش و پرورش در حد مدارس - یا حتس کم تر از ندارس- به ما امکانات می دهد. دانش جویانی زیر نظر آموزش و پرورش!!

استادان بسیار ضعیف: با احترام به تمامی استادانی که واقعا استاد هستند اما در همین آموزش کده ی فنی ما استادانی با مدرک فوق دیپلم تدریس می کنند که خجالت آور است.

از آن جا که متاسفانه اکثر دانش جویان فنی، مخصوصن در شهرستان های کوچک از نظر دروس سیاسی و اجتماعی و هم چنین اطلاع رسانی حاشیه ای در این ضمینه ها در مرحله ی پایینی قرار دارند. خیلی راحت گول مسئولان دروغ گو و نا کار بلد این اماکن را می خورند.

ادامه دارد...

هم آوا (خبر دانش جویی)


آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: