مشکلات آموزش کده های فنی 2

برخی استادها در آموزش کده ی ما صرفا جهت شست و شوی مغزی دانش جویان فرستاده شده اند. برای مثال من خودم در ترم پیش با استادی درسی به نام گرافیک هنری داشتم. ایشان مدرک مکانیک سیالات داشت و از سپاهیان با نفوذ شهر خودش بود.
کافی بود در کلاس موضوعی اجتماعی یا سیاسی پیش کشیده شود. آن وقت بود که سخنان ظبط شده ی استاد قلابی ما شروع به پخش می کرد. و با کمال نا باوری می دیدیم که برخی از دانش جویان اغلب شهرستانی که نمی دانم چرا فکر می کنند فقط جهت صنعت گری و امور فنی کشور آفریده شده اند تحت تاثیر این پخش غیر مستقیم و تکراری قرار می گرفتند.

مشکل دیگر نشریه های دانش جویی است. زدن یک نشریه ی دانش جویی در آموزش کده های فنی تقریبن غیر ممکن است. مگر این که نشریه هایی با نام های "عصر انتظار"، "انقلاب اسلامی" ، "تجلی ظهور"، ...

محدودیت در استفاده از یاهو مسنجر در سایت آموزش کده تعجب بر انگیز ترین چیزی بود که فکر من را تا مدت ها مشغول کرد و هنوز هم دلیل اش را نفهمیدم. راستش رویم نشد تا از کسی بپرسم!!!!!!!!و همین قدر بگویم که این ها شبه دانش گاهند نه دانش گاه!!!

آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: