انرژی

انرژی نداریم. نه مثبت، نه منفی، نه برق، نه گاز، نه آب، نه نفت، نه ماهیچه ای، نه انرژِی الکی خوشی!! هیچ انرژی نداریم.
پس چرا ملت شادند؟ چرا وقتی راننده قبل از این که سوار تاکسی بشوی با اعلام این خبر که باید به جای 100 تومان، 200 تومان کرایه بدهی مسافر چند فحش معنی گرا!! به مقامات ارزنده کشور می دهد و سوار می شود؟ بعد هم می گوید امان از گرانی. خوب سوار نشو!! 2 دقیقه صبر کن یکی دیگه بیاد؟
حالا از بحث انرژی خارج نشویم؟
رتبه ایران از نظر دارا بودن نفت را می دانیم. رتبه ی ایران از نظر گاز را هم می دانیم. در کل می دانیم ایران از نظر منابع طبیعی غنی ست. حالا ما که این همه منبع داریم چرا باید به جای این که سرمایه مان را از دل خاک و دریا بیرون بکشیم، خاک مان را به عموان باج بدهیم تاآن چه نداریم داشته باشیم؟
جواب واضح است. قدرت طلبی، نادانی، ضعف، کار نابلدی همه.آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: