روزت مبارک

مادرم روزت مبارک. خواهرم روزت مبارک. همه ی زنان پارسی زبان روزتان مبارک.
امروز هدایای ویژه ای رد وبدل شده و می شود. اما هدایای خیلی ویژه تری هم داده شده. من چند نمونه دیده ام و می نویسم...

مانند راننده ای که کرایه اش را برای بانوان برای یک روز مجانی می کند. لباس فروشانی که به خاطر اسم بزرگ مادر و ارزش گرامی زن تخفیف ویژه می دهند که قابل ستایش است. کوچولوهایی که با یک گل سر یا روسری مادران شان را بسان ملکه ای بر تخت می نشانند و اوج خوشی را برایشان فراهم می کنند.

اما خیالم این است که به بزرگی یک هدیه، هدیه ای وجود ندارد. و آن هدیه را کسانی، عزیزانی، بزرگانی و پاکانی به مادران و خواهران و هم سران شان -پیشاپیش- داده اند و به همین جرم کنج زندانند. آزادی خواهانی که برای برابری حق زیباترین موجود آفریده شده از خاک و بزرگ ترین روح زمین دویده اند و برای روبیدن خاک خسته گی از تن، به کنجی آرمیده اند.

اما صحنه ای که امروز دیدم هیچ دخلی به جملات بالا نداشت. گشت ارشاد امروز هدیه اش را به زنان داد. آن هدیه هم چیزی به جز افزابش "گیر دادن" هایش نبود. صحنه ای که شبیه هیچ روز مادری نبود و... جناب آقای چنگیز خان مغول!! اگر امروز آن را
می دیدی می فهمیدی چرا تو را جناب آقای... صدا زدم.

روزتان مبارک

آزاد باش

هیچ نظری موجود نیست: