مردم

همیشه وقتی نیاز به درمیان بودن پای ملت در صحنه بود از یک روش قدیمی و کاملا تاثیر گذار استفاده می شد و آن هم چیزی به غیر از بهانه ی حمله ی آمریکا و اسراییل به ایران نبود.
ولی حالا در کمال نا باوری دیدیم که این موضوع حالا که شایعه شده رد می شود. دلیل هم دارد خوب:
الان نیازی به تظاهرات نیست، در حال حاضر انتخابات نیست، کیک و ساندیس گران است.

حمایت از اعتراضات دانشجویی دانشگاه زنجان 


آزادباش



هیچ نظری موجود نیست: