خشونت، خشونت می‌آورد


این که ایران در اکثر قریب به اتفاق جربایم غیر انسانی و ضد حقوق بشری، از نظر غرب و حتی شرق در مقام خفت‌بار یکم قرار دارد نشان از خیلی موارد دارد. برای نمونه این یک امر غیر قابل انکار است که خشونت، خشونت می‌اورد. پس ایرادی با این عنوان بر دولت ایران وارد است، که این همه اعدام، این همه کج‌رفتاری، و این انبوه خشونت و شکنجه و بد دهنی، نه تنها از خشونت کم نمی‌کند، که این امر خود باعث افزوده شدن این جرایم و اعمال غیر انشانی می‌‌شود.
مگر نه این‌که کشتن آدم ها جرم است و بزرگ‌ترین جرم هم هست. پس چرا در مقابل این جرم بزرگ از خودش استفاده می‌شود؟ مگر می‌شود کسی که فکرش را، فکر مخالفش را در کمال صلح و منطق، و تنها برای بهبود وضع کشورش بیان می‌کند، وقتی در مقابل فکرش شکنجه و زندان و خشونت می‌بیند، در اعتراض بعدیش از همان لحن و جنس رفتار استفاده کند؟ مگر کودکی که ببیند پدرش، برادرش، مادررش، خواهرش را به جرم فکر کردن به زندان انداخته‌اند بدون این که به کودکی او رحمی کرده باشند، فکرش خشن و جنگ ستیز بار نخواهد آمد؟ وقتی این همه آدم باسواد در زندان‌ةا هستند پس چه کسی بیاموزد؟
خشونت خودش را تولید می‌کند و این به آسانی قابل فهم است. حالا این که عده‌ای مثل دولت‌مردان ایران خودشان از روی غرض آن را ترویج کنند بحث مفصل دیگری دارد!

آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: