گزارش تصویری امروز 27 خرداد

امروز سکوت سخت آزادی‌خواهان گوش دولت را کر کرد. مردم امروز صمیمی‌تر از همیشه و با تمام احساس و عشق شرکت کردند. می‌توان گفت در حدود نیمی از جمعیت بدون تصمیم قبلی به جمعیت اضافه شدند. از دانش‌آموزان 12-13 ساله گرفته تا پیرمرد و پیرزن‌های مهربان. کارگرانی که برخی حتا با لباس خاکی از سر کار می‌آمدند. کارمندانی که با کیف و پرونده به دست آمده بودند و کسانی که برای گردش و تفریح بیرون آمده بودند قید خوش‌گذرانی را زدند و به جمعیت پیوستند.

امروز خبری از باطوم و تیراندازی نبود. خبری از تظاهر به تظاهرات نبود. خبری از مخالف و خراب‌کار نبود. چون دیگر خسته شدند. از این همه سکوت و پایداری و صبوری خسته شده‌اند. امروز وقتی جمعیت 200-300 نفری از جلوی دانشگاه به سمت میدان هفت تیر راه افتاد خیلی‌ها فکر کردند مردم خسته شده‌اند. ولی وقتی ساعتی بعد عظمت جمعیت را دیدند پایه‌های ظلم و جور سست‌تر احساس شد.

هیچ نظری موجود نیست: