گزارش تصویری امروز ببست و ششم خرداد

ساعت 4:30
دسته‌های بسیجی و مزدور به شکل دسته‌های 100-200 نفری با فاصله‌های طولانی از هم و جداجدا از چهارراه ولیعصر می‌گذرند. صدای بوق اعتراض‌آمیز ماشین‌ها و موتورها از ترافیک ایجاد شده گوش آدم را کر می‌کند. شعارهایی از قبیل: وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد...احمدی احمدی همایت‌ات می‌کنیم... و یک سری شعارهای عربی که متاسفانه من نفهمیدم، موجب تکان دادن سر از سوی ناظران و لبخند تمسخرآمیزی روی لب‌های آن‌ها می‌شود.


ساعت 5:30
جلوی در اصلی دانشگاه تهران داخل خیابان انقلاب، حدود 10 مامور نیروی انتظامی ایستاده‌اند. از قبل اعلام شده بود که امروز دانشگاه تعطیل است اما تعدادی از دنشجویان، که در عزای هم‌نوعان خود در تجمع دیروز و در حمله‌ی وحشیانه به کوی دانش‌گاه نشسته بودند، وارد دانش‌گاه شده و از پشت ر اصلی شعار سر می‌دهند:
عزا عزاست امروز...روز عزاست امروز...دانشجوی با غیرت...صاحب‌عزاست امروز.
نیروی نتظامی...چرا تو آدم‌کشی؟
مردم در حال عبور با نشان دادن دو انگشت خود که روی اکثر آن‌ها پارچه‌ی سبز بسته شده با دانشجویان همراه می‌شوند. نیروی انتظامی ایستاده و خیلی با احترام از مردم می‌خواهد که صحنه را ترک کنند.برخی خبر از این می‌دهند که در همان لحظه تجمعی در میدان ونک و جلوی جام جم برپا است. مردم از این که نتوانسته‌اند در تجمع حضور یابند و خبر رسانی نشده دلگیر هستند که ناگهان جمعیتی سبز دیده می‌شوند.
مرگ بر دیکتاتور...مرگ بر دیکتاتور
می‌کشم می‌کشم....آن که برادرم کشت
با پیوستن مردم به جمعیت اتحادی سخت بین مردم در می‌گیرد و هر لحظه به جمعیت افزوده می‌شود. لیدرها ابتدا مسیر خود را به سمت میدان فاطمی کج می‌کنند ولی بعد که خبر می‌رسد همه در میدان آزادی منتظر هستند این صدا بارها و بارها شنیده می‌شود:
سکوت، دست‌های سبز بالاٰ، میدان آزادی
دوباره اتحاد شکل می‌گیرد.
ساعت 8:00
جمعیت عظیمی در میدان آزادی جمع شده‌اند. هیچ خبری از نیروهای امنیتی نیست. در طول راه نه شعاری داده شده و نه به کسی حمله شده. لیدرها به‌خوبی جمعیت را تا میدان آزادی کنترل کرده‌اند. ناگهان بسیجی‌های متعصب باطوم به دست به سمت جمعیت حمله می‌کنند که این بار بر خلاف تصورشان با حمله‌ی متقابل مردم سبزپوش و حتا مردمی که کنار خیابان به حرکت عادی خود ادامه می‌دادند مواجه می‌شوند و پا به فرار گذاشتند. همه به دنبال بسیجی‌ها می‌دوند چند نفر را می‌گیرند تا به پایگاه جنایت‌کار عاشورا می‌رسیم. در پایگاه در پی حمله‌ی مردم بسته می‌شود و گارد ویژه به همراه بسیجی‌ها به داخل فرار می‌کنند. شعارها به شدت و با فریاد سر داده می‌شود:
مرگ بر بسیجی ــــ مرگ بر دیکتاتور ـــــ موسوی...موسوی..پرچم ایران مرا پس بگیر... ـــــ کروبی کروبی پرچم ایران مرا پس بگیر ـــــ می‌کشم می‌کشم... آن که برادرم کشت ـــــ نترسین...نترسین...ما همه با هم هستیم.
پیروزی قاطع طرفداران آزادی و تغییر بر نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها مشهود است.
ساعت9:

درحالی که آزادی‌خواهان از هم جدا شده اند و به صورت دسته‌های پراکنده درآمده‌اند،یگان ویژه با موتور و ماشین‌های شیشه‌دودی وارد معرکه می‌شود و...آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: