تهران، امروز، مسجد قبا

این...
جادوی ایمان است...جادوی عشق و احساس...خواهر و برادران دینی این‌ها هستند.
بیش از نیمه‌ی یک ماه گذشت. اما ایرانی هنوز ایستاده و تن به ذلت نداده و نخواهد داد.
آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: