بخت خوب رفسنجانی
خوش به حالت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی! تو بدون شک بیش از همه می‌دانی که چه روزگار خوشی برای‌اش پیش آمده. خوب می‌دانی که خیلی‌ها و خیلی‌ها آرزوی این را داشتند که هم‌چین فرصتی برای‌شان پیش می‌آمد تا دوباره به اسم و رسم خوب‌شان برگردند.


آقای رفسنجانی خوب می‌داند که این شاید بزرگ‌ترین لحظه‌ی زنده‌گی‌اش، پس از جان سالم به در بردن از ماجررای سوء قصدش ر سال 58 است. خیلی‌های آرزو می‌کنند که حالا جای آقای هاشمی باشند تا مردم نگاهی، هرچند از زیر چشم بهشان بیندازند. کسانی که به خاطر مال و منال و پست و مقام‌هایی که خودشان هم می‌دانستند حق‌شان نیستة مردم را به تکه نانی فروختند. تکه نانی که حالا در گلوی‌شان گیر کرده و هرچقدر سعی می‌کنند آن را پایین ببرند و یا بالا بیاورند نمی‌توانند.

اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهم‌ترین ارکان سرنگون شدن حکومت شاه بود. شاهی که دوست‌داشتنی نبود، چون اندیشه‌ها را در زندان نگه می‌داشت، چون به علایق مردم احترام نمی‌گذاشت، چون به دین مردم احترام نمی‌گذاشت، چون خارجی‌ها را به مردم‌اش ترجیح می‌داد، چون خون بی‌گناهانی را ریخت که از دل مردم بودند و شاه رفت چون مردم او را نخواستند. شاه دور انداخته شد چون نفهمید که چراغی که به خانه رواست به مسجد بردن‌اش حرام‌تر از حرام است.

حالا آقای هاشمی بی‌شک تصمیم‌اش را گرفته. سخنان‌اش را در ذهن‌اش مرورو می‌کند و به عاقبت سخنان‌اش هم اندیشیده. عاقبتی که برای او رقم خواهد خورد، فقط برای خودش رقم خواهد خورد. آقای رفسنجانی خوب می‌داند که کسی به پشتوانه‌ی او مبارزه نخواهد کرد و کسی هم از ترس او عقب نخواهد کشید. مردم اکنون به پشتوانه‌ی یک‌دیگر به پا خواسته‌اند. جمعیتی که به‌مراتب با سوادتر، حقوق‌شناس‌تر و جسورتر از هر نسلی در تاریخ ایران هستند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:

قتل یک کول بر بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی

سیاوش اعرابی: پزشکی قانونی علت مرگ را هنوز اعلام نکرده است
یونس آقایان، زندانی اهل حق اعدام شد
بی خبری از وضعیت یک فعال سابق دانشجویی


آزاد باشیم

۱ نظر:

ابلهی که همه چیز میدانست ! گفت...

فرید عزیز با درود
لینک شما تصحیح شد .
سبز باشی و جاوید