دنیا به احترام مردم ایران ایستاد

صد و ده شهر دنیا به احترام و به افتخار انسان‌هایی از نژاد آریایی فریاد زدند و شعار نوشتند و راه رفتند و به یک‌دیگر یادآوری کردند که مردم ایران، زنده‌ترین مردم دنیا هستند. مردم ایران، مردمی هستند که از جان دادن نمی‌ترسند. شاید تا پیش از این دنیا فکر می‌کردند تنها کسانی در ایران می‌توانند زنده باشند که به سختی‌ها و پایمال شدن حقوق‌شان، عکس‌العملی به غیر از به‌به و چه‌چه نداشته باشند. امروز مردم ایران دنیا را وادار به احترام کردند.
باید تشکر ویژه‌یی از ایرانیانی کرد که در ایران زنده‌گی نمی‌کنند و در حالی که از بسیاری آزادی‌های مدنی و حقوق برخوردارند، باز هم وطن‌شان را از یاد نبردند.
روزهای سخت، تلخ، خوب، هم‌راه با اشک‌ها و لبخندها سپری می‌شود. مردم ایران دنیا را گیج کرده‌اند، که بخندند یا بگریند. برای این همه دلاوری و شجاعت و جسارت کف بزنند، یا برای این همه خون و شکنجه و نگرانی غصه بخورند؟ این نسل، آموزگار خوبی خواهد بود برای تمام دنیا و همه‌ی نسل‌های آینده. ایرانی‌ها جسورترین مظلوم‌ها تاریخ هستند و خواهند ماند.
گزارش‌های تصویری از امروز

آزاد باشیم

۱ نظر:

يك صداي بي‌صدا گفت...

مردم ايران نيازمند خنده يا گريه جهانيان نيستند...آنها تنها نيازمند حمايتند و اقدامات عملي...اين روزها قلب جهان آزاديخواه، در تهران مي‌تپد