زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

جای اندیشه، زندان نیست و این را هر کسی که ذره‌یی و فقط ذره‌یی اعتقاد به حقوق انسانی و حقوق شهروندی داشته باشد، می‌داند. هرکس حق دارد فکر کند، بیاندیشد و برای رسیدن به اهداف‌ِ خود و دیگران تلاش کند، به شرط این که باورهای دیگران را به مسخره نگیرد و حقوق دیگران را پایمال نکند. آقای ابطحی می‌گفت: «ما در زندان با بازجوهای‌مان، بحث‌های خوبی داشتیم!» و این هیچ منظوری را نمی‌رساند، مگر تفتیش عقاید و دخالت در اندیشه‌های انسانی که البته احتمال می‌رود که بحث‌ها خیلی داغ بوده که این‌گونه آقای ابطحی را آب! کرده.

خبرهای جان‌کاهی که از زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها به گوش می‌رسد، خبرهایی نیست که بتوان به ساده‌گی از کنارش گذشت. با اعلام این که دو افسر نگهبان و دو مسئول ناظر را عزل و تنبیه کردیم، نمی‌توان مردم را قانع کرد که باطومی که توی سر علیرضای دوازده ساله کوبیده شد، از نیروس انتظام نبود. نمی‌توان نظر کسی را در مورد طعم گاز اشک‌آور عوض کرد. می‌توان کسی را به زور وادار به اقرار کرد، ولی هیچ‌کس را نمی‌توان به زور به باور رساند.


کسانی که علیه مردم چوب و چماق کشیدند و به اعتراض مدنی‌شان حمله‌های قرون وسطایی و سرکوب‌گرانه کردند و می‌کنند، باید جلوی چشم همه محاکمه و معرفی شوند و این نباید مختص مجریان امر باشد، که باید مجازاتی درخور و بزرگ برای دستوردهنده‌گان این جنایت در نظر گرفته شود. هم‌چنین باید با تمام رسانه‌های فاسدی که با دروغ‌گویی و تهمت‌های خیالی و واهی، در روحیه‌ی مردم اثر می‌گذارند و با استفاده از نفوذشان در حاکمیت، هر روز یک حکم صادر می‌کنند، برخورد قانونی شود و این‌ها به‌طور رسمی از همه‌ی مردم ایران، بابت اعمال‌شان عذرخواهی کنند.

ادوار - حسن اسدی زیدآبادی: عمده نگرانی ما سلامت روحی و جسمی زیدآبادی و مومنی است
ادوار - عبدالله مومنی تعادل خود را از دست داده؛ گزارش همسر عبدالله مومنی از دیدار با وی در حیاط زندان اوین
سحام نیوز - مهدی کروبی در دیدار کارکنان سایت سحام نیوز و دفتر مرکزی حزببا درک شرایط، مسیرمان را جدی تر از گذشته ادامه می دهیم

سحام نیوز - همسر پوتین، شریک تازه اقتصادی ایران؟
قلم نیوز - در واکنش به دادگاه نمایشی: مرجع عالیقدر، آیت الله صانعی: هرگونه اعتنا به ستمکاران و ظالمان و اعتماد بر آنان گناهی خطرناک است
قلم نیوز - نامه‌ی انتقادآمیز آیت‌الله محقق داماد به رئیس قوه‌ی قضائیه
گویا - مقاومت حمزه غالبی در زندان اوین
گویا - حمله به صفحات موسوی، رهنورد، ميردامادی، نبوی و رمضان‌زاده در فيس‌بوک، موج سبز آزادی
گویا - بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران: هيچ دليلی منطقی برای پلمپ انجمن وجود ندارد


آزاد باشیم

۱ نظر:

يك صداي بي‌صدا گفت...

اينها كارشان هميشه همين بوده و هست...مگر خاطرتان نيست در جريان 18 تير با وقاحت تمام چشم بر تمامي آن كشتارها و حملات بستند و تنها يك سرباز وظيفه را به خاطر دزديدن يك «ريش‌تراش» محكوم كردند؟