جنبش سبز را باید از نادان‌ها پس گرفت!

آری، واضخ است و مبرهن که جنبشِ مردمی و خودجوشِ سبز، به دست یک سری نادان افتاده و مردمِ ساده‌دل هم که از روی عادتِ چند دهه‌یی نشسته‌اند تا دستوری صادر شود و البته دستوردهنده برای‌شان فرقی نمی‌کند! کسی که به نادانی‌یِ این نادان‌ها شک کند هم خودش نادان است! برنامه‌ریزی‌های اخیر برای تجمعات، از سوی سایت‌های منسوب به جنبش سبز، باعث دل‌سردی و یأس خیلی‌ها شده و افسوس که همه، این سرد شدن و فروکش کردن،‌ حداقل در خیابان‌ها را از چشم هم‌دیگر می‌بینند. مشخص است که عده‌یی از روی بلاهت و ناآگاهی و عده‌یی نیز البته از روی رذالت، باعث این سرخورده‌گی‌ها می‌شوند.

کسانی که با دعوت مردم به تجمعاتِ غیر ممکن در بازار و ورزش‌گاه را می‌دهند، یا تا به حال این مکان‌ها را ندیده‌اند یا دیده‌اند و می‌دانند که ساعت یازده صبح، مردم یا سر کار هستند و یا در اوج فعالیت‌های نیم‌روز نخست خود هستند. خیلی دور از عقل است که برای سر دادن شعار، به ورزش‌گاه آزادی بروی و پولِ بلیط بدهی و بریزی در حلقِ یک عده که بویی از ورزش نبرده‌اند و اگر قرار بود این پول‌ها را صرف ورزش کنند، کرده بودند تا حالا! حداقل با نرفتن به ورزش‌گاه می‌توان این آرامش را داشت که چند هزار تومان کم‌تر به جیبِ پول‌خورها ریخته می‌شود!

در این شرایطی که بهشت زهرا، شده جایی برای پنهان کردن مرده‌ها، گویا، زندانیان سیاسی کارشان به بیمارستان می‌کشد، خانواده‌هایی هنوز از فرزندان‌شان بی‌خبرند و روزی یک یا چند شهید تازه شناخته می‌شوند، اگر به‌راستی کسی به فکر جنبش سبز و خواستار هدف‌های پاک و سبز آن باشد، اگر بخواهد قدمی بردارد و یا اگر بخواهد به‌گفته‌ی کسی قدم بردارد و از روی شایعه‌ها اقدام کند، کمی اندیشیدن، فقط کمی اندیشیدن، می‌تواند روشن کند آن قدم درست است یا غلط. به امید زنده‌ایم و با امید می‌مییریم. به هر شایعه‌یی باید امید داشت، اما نباید با هر امیدی شایعه ساخت!

کسی که برای اهداف شخصی‌اش وارد این جنبش بشود حتا اگر در صف اول هم با‌یستد، آدم قابل تأسفی است. این یعنی استفاده‌ی شخصی از اهدافِ پاکِ میلیون‌ها نفر. جنبشی که از مردم شکل گرفته باشد، دیگر جایی برای تفهم کردن و رسیدن به اهداف شخصی نیست. اهدافِ شخصی را باید شخصی دنبال کرد. کمی فکر، کمی آگاهی و انتقال آن به دیگران، همه‌چیز را به روزهای خوب پیش می‌برد.


هرانا - دفن مخفیانه دهها جان باخته بی نام و نشان در بهشت زهرا
هرانا - پرونده «ترانه موسوی» همچنان باز است

هرانا - توقیف کیهان سریعا تکذیب شد
سحام - اعتراض گروه دیگری از هنرمندان به وقایع اخیر پس از اعتراض 97 نفر از کارتونیست های مشهور کشور : نمی توانیم وقایع اجتماعی اخیر را نادیده بگیریم
سحام -فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با تایید حضور لباس شخصی ها: حضور بسيج باعث شد اغتشاشات مهار شود
گویا - يت الله ابراهيم امينی، امام جمعه قم: زندانيان بی‌گناه را آزاد کنيد
 آزاد باشیم

۱ نظر:

يك صداي بي‌صدا گفت...

ممنون از نكته خوبي كه به آن اشاره كرديد...واقعا هم برخي انگار در «جو» رهبري گرفتار شدند و بيرون بيا هم نيستند...فقط گاهي شگفت‌زده مي‌شوم از بعضي‌ها كه چشم و گوش‌ بسته دنبال اين افراد مي‌افتند و به‌به و چه‌چه هم مي‌كنند (يعني همان كاري كه جنبش سبز، در مقابله با آن به وجود آمد!)