روزه می‌گیرم به یاد اعتصاب غذا، شهادت و شکنجه

امسال روزها‌های‌ام را به احترام همه‌یی اعتصابِ غذاهایی می‌گیرم، که در راهِ آزادی و در راهِ ایستاده‌گی در برابر حرف زور و اعمال غیر انسانی اتفاق افتاد. اعتصابِ غذایی که از خودگذشته‌گیِ فرد را می‌رساند که: «من از غذا و خوراک‌ام می‌گذرم، اما از سخن و اندیشه‌ی درست‌آم نع! از آب و لذتِ مادی می‌گذرم و از حقِ خودم و مردم‌ام نع!» امثال با دلی سوخته‌تر پای سجاده‌ می‌نشینم، با گلویی تنگ‌تر افطار می‌کنم و از تهِ تهِ تهِ دل‌ام برای آزادی‌یِ اندیشه و بیان و رهایی‌یِ زندانیانِ سیاسی به خدا التماس می‌کنم!

امسال روزه بغض است و افطار، شکستنِ بغض. بغضِ‌‌ام بغض عزیزانی است که عزیزِ دل‌بندی را ازشان گرفته‌اند شکستنِ بغض‌ام هم‌راه با اشک‌هایی خواهد بود که برای جای خالی‌یِ عزیزی بر سر سفره‌ی افطار می‌ریزند. تا باشد که دیگر اشکی از سرِ غم فرو نچکد و همه‌ی اشک‌های دنیا از سرِ شادی باشد و آزادی و احتیاجِ به اشک!

یادِ همه‌ی کسانی که می‌خواستند و نتوانستند امسال هم مثل سال‌های قبل روزه داشته باشند، گرامی می‌داریم. یادِ همه‌ی شهدا را هم. یادِ شکنجه‌شده‌گان را هم. یادِ همه‌ی کسانی که پیش از این در بیداری‌یِ مردم نقش داشته‌اند را هم. یاد و حضورشان گرامی باد!


سحام - پاسخ روابط عمومی اعتماد ملی به جو سازان خبرساز: کارنامه مهدی کروبی قبل و بعد از انقلاب درخشان است
سحام - اینترپل برای وزیر پیشنهادی احمدی نژاد 'اعلان قرمز' صادر کرده است
سحام - بیانیه حزب کارگزاران سازندگی در حمایت از مواضع مهدی کروبیسحام -مهدیه محمدی همسر زیدآبادی: زیدآبادی دچار جنون شده بود
گویا - احضار وزير و هیأت مديره مخابرات به دادسراآزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: