آن کاغذها مالِ خودتان، سندهای ما زنده هستند

چه اتفاقِ جالب و البته تلخی! همان روزی که قانون‌شکنانِ محافظِ محمودِ احمدی‌نژاد به دفترِ کمیته‌ی پی‌گیری‌یِ بازداشت‌شده‌گان حمله می‌کنند، یک شهیدِ سبزِ دیگر هم شناسایی می‌شود! معلوم نیست با این طرز توقیف کردن به سبک شعبان بی‌مخ و بردنِ یک سری کاغذ که از روی سندهای زنده به‌دست آمده چه هدفی را دنبال می‌‌کنند. شاید برای دل‌خوش‌کنک باشد.

اسنادی که در گوشت و خونِ مردم است را نمی‌توان به سبکِ شعبان بی‌مخ از بین برد. مردم همه چیز را می‌دانند و عاقبت حق خود را هم خواهند گرفت. آقای محمود احمدی‌نژاد و یاران‌اش ثابت کرده‌اند که هیچ رابطه‌یی حتا ضعیف با قانون و حقوق بشر ندارند. از بین بردن و ظبط کردن بدون صورت جلسه برای آن‌ها خیلی با ارزش به نظر می‌رسد در حالی که آن‌ها فقط دفترچه خاطراتی بودند از از سندهای زنده و البته از شهدایی که جایِ همه‌شان مشخص است. همان جایی که هزاران نفر مراسم چهلم را برگزار کردند و محافظانِ دولت ا به حیرت وا داشتند.

این همه نفرت و کینه را چه‌گونه از بین می‌برند؟ شاید قصد دارند به خانه‌ی تک‌تک مردم ایران حمله کنند و بدون حکم همه چیزشان را با خود ببرند. البته دولتِ فعلی برنامه‌یی جز این همه نباید داشته باشد. اقتصاد و فقر و کالا و زندانیان و کودکان و زنان و بی‌کاران و در کل مردم که مهم نیستند. فقط باید به بسیج و سپاه و تازه‌گی‌ها نیروی انتظامی رسید.


هرانا - یورش نیروهای امنیتی به دفتر پیگیری بازداشت شدگان ستاد میر حسین موسوی
هرانا -  اولین ملاقات ضیا نبوی در زندان
هرانا -  شناسایی هویت یک جانباخته دیگر
هرانا - موج احضار دانشجویان به کمیته انضباطی به دانشگاه محقق اردبیلی رسید
هرانا - تجاوز به زندانی؛ کروبى: ساير مدارک را ارایه می کنم


آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: