آقای هاشمی، ما پیشاپیش حرف‌های‌تان را شنیدیم!
اقامتِ نماز جمعه برای بارد دوم از اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته شد. اما این بار گرفتنِ این پست از هاشمی و بخشیدنِ جای‌گاهِ سخن‌ران‌ها به احمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد چیزی از جمعیتِ سبز کم نخواهد کرد. بارِ پیش که امامت نماز جمعه را از هاشمی گرفتند و نگذاشتند سخن‌های بابِ دل مردم از تریبونِ نماز جمعه گفته شود جمعیتِ حاضر در نماز جمعه یک دهم آن نماز جمعه‌یی که هاشمی سخن‌‌ران‌اش بود به نماز جمعه نرفتند. اما این بار تفاوت دارد. مردم نه برای شنیدنِ سخن‌های هاشمی رفسنجانی آمده‌اند تا دل‌های‌شان گرم شود و نه به نشانه‌ی اعتراض جای خود را در صحنِ دانش‌گاهِ تهران خالی خواهند گذاشت. مردم دارند می‌آیند. آن‌چه که شنیدنی است همه شنیده‌اند.

آقای رفسنجانی! کنار گذاشتنِ شما از جای‌گاهی که حقِ بی چون و و چرای‌تان است یعنی این که شما هنوز روی حرف‌تان ایستاده‌اید. یعنی این که آن‌ها از این که شما جا بزنید نا امید شده‌اند. یعنی این که شما هنوز و همیشه با مردم و در دلِ مردم هستد و خواهید ماند.حتا اگر مجبور به استعفای‌تان کنند، اگر مجبور به سکوت‌تان کنند و حتا اگر بازداشت‌تان کنند شما همام اکبرِ هاشمی هستید که در آن نماز جمعه‌ی سبز سخن‌هاس بز به زبان آوردید.

حرف‌هایی که شما قرار بود در نماز جمعه‌ی روزِ قدس بزنید شاید این‌طور که الان شنیده شد، آن روز شنیده نمی‌شد! شما باز هم خواستارِ آزادی‌یِ زندانیان می‌شدید. خواستارِ پایانِ خشونت می‌شدید. خواهانِ حقِ تضعیف شده‌ی مردم می‌شدید. می‌خواستید که از مردم دل‌جویی شود. جنایات را محکوم می‌کردید. شما قرار بود در نماز جمعه‌ی پس فردا مصرانه‌تر از قبل بر عقایدتان پافشاری کنید. قرار بود بگویید: «من امروز از همیشه سبزترم.» خب قسم این طور بود دیگر! قسمت ان بود که این بار به‌جای گوش‌های‌مان دل‌های‌مان بشنود. دلِ ما از شما قرص‌تر شد. هرچه فشار و تهدید علیه شما بیش‌تر شود ما هم شما را بیش‌تر دوست خواهیم داشت. چرا که این روزها بر هرکس که فشار بیش‌تر است، آن کس بیش‌تر به مردم نزدیک است.

ما حرف‌های هاشمی را قبل از گفته شدن شنیدیم و تأیید هم کردیم! وای به حالِ آن‌هایی که حرف‌شان قبل از گفته شدن مردود می‌شود آن هم از طرفِ مردم.


گویا - متن کيفرخواست دادگاه سند افتخار ما است
گویا - دعوت حزب اعتماد ملی از مردم برای شرکت در راهپيمايی روز جهانی قدس
گویا - حمله به سايت حزب اعتماد ملی (سحام نيوز
گویا - بيانيه آيت‏الله صانعی برای دعوت به شرکت در راهپيمايی روز قدس، سايت دفتر آيت الله صانعی
گویا - دعوت محمد خاتمی از مردم برای حضور در راهپيمايی روز قدس
گویا - انتقال محمد داوری سردبير سايت سحام نيوز به اوين

آزاد باشید و سبز

هیچ نظری موجود نیست: