کسی به خاطر شما زندان نرفته آقای احمدی‌نژاد!خواسته یا ناخواسته، آقای احمدی‌نژاد یک حرفِ از زبانِ آقای احمدی‌نژاد شنیده شد: »کسی به خاطر من زندان نرفته!» معلوم است که کسی به خاطرِ شما زندان نرفته آقا! هرکس به زندان رفته به خاطرِ هدفی و آرمانی به زندان رفته. هر انسانی که در کنجِ چهاردیواری‌‌های کوچکِ اوین نشسته، هر کسی که در کهریزک موردِ شکنجه و تجاوز قرار گرفته و هر انسانی که شما فکر می‌کنید به خاطر شما انکار می‌کنید به خاطر شما به زندان رفته، آن‌قدر بزرگ هست و بزرگ می‌اندیشد که هنگامِ فریا زدن و الله و اکبر گفتن به شما فکر هم نکند. موضوعِ رفتنِ شما موضوعِ هیچ‌کس نیست آقا! آزادی و عدالت که بیاید شما چه بخواهی و چه نخواهی می‌روید!

همین که به اعتراف کردی که زندانی کرده‌ای و زیاد هم زنانی کرده‌ای جای شکرش باقی است. آن‌هایی که به ناحق زندانی هستند، هزینه‌هایی هستند که آزادی شاید در ازای‌شان یک گوشه‌ی چشمی به مردمِ ایرن بیندازد. آزادی بی‌بها نیست و این را همه می‌دانند. اما بهایی بالاتر از جان به جان‌آفرین تسلیم کردن وجود ندارد که ایرانی‌ها آن را هم پرداخته‌اند.

خیال‌تان راحت باشد آقا! کسی به خاطر شما کشته نشده. کسی به خاطر شما زندانی نشده. کسی به خاطر شما کتک هم نخورده. اصلن کسی به خاطر شما به خیابان هم نیامده! همه‌ی این‌ها به خاطرِ حق بوده، به خاطرِ ایران بوده، به خاطرِ هم‌وطن بوده، به خاطرِ موسوی بوده، به خاطرِ کروبی و خاتمی بوده ولی به خاط شما نبوده!


روزنامه اعتماد - حساب هاي مالي سال هاي 82 تا 84 شهرداري تاييد نخواهد شد
نوروز - آخرین مصاحبه معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت پیش از بازداشت : تا دیر نشده صدای اعتراض مردم را بشنوید
نوروز - دروغ کیهان افشا شد: سوروس هرگونه آشنایی و دیدار با خاتمی را تکذیب کرد
هرانا  -  زمزمه های نارضایتی در میان بازاریان تهران 
تابناک - با بررسی های خبرنگار "تابناک" در واشنگتن؛ شواهد اثبات می کند خبر دیدار خاتمی و سوروس از اساس جعلی استآزاد باشیم 

۱ نظر:

خلیل گفت...

بالاخره یک حرف راست گفت.