این صدا نه قرمز بود نه آبی؛ سبز بود!



صدای فریادِ "یا حسین...میرحسین" که از رسانه‌ی میلی پخش شد از دهانِ طرفدارانِ قرمز و آبی بیرون آمد، اما آن‌هایی که چشمِ دیدن داشتند دیدند که ورزش‌گاهِ آزادی امروز نه قرمز بود و نه آبی، سبز بود و صداهایی هم که از رسانه‌ی بی‌آبروی غیر ملی شنیده شد سبزِ سبز بود.

در روزهایی که دادگاه‌ها صحنه‌ی نمایش شده، تلویزیون محلی برای اجرای سناریوهای سیاسی شده و در کل همه‌ی چیزهای واقعی نمایشی شده فوتبالِ هم به صحنه‌ی نمایش پیوسته هرچند که قبل‌ت هم داربی‌ها خیلی واقعی نبودند. دولتی که دوست دارد همه جار را و همه کس را در سیاست فرو ببرد همین می‌شود که از فوتبال گرفته تا قیمتِ نان و گوشت و بنزین و دانش‌گاه و مدرسه و دادگستری و غیره را به گند بکشد و چنین دولتی را مردم رها نخواهند کرد.

امروز در صحنه‌یی که گاردِ ویژه‌ی سرکوب به سمت پیستِ دو و میدانی می‌دوید همه دیدند که فوتبال علاوه بر سیاسی بودن نظامی هم شد. نیروهایی که معلوم نیست برای چه و با چه هدفی می‌زنند و حتا به خون می‌غلتانند در یک مسابقه‌ی ورزشی که در تمامِ دنیا ورزشِ صلح نامیده می‌شود هم دست از سرِ مردم برنداشتند.

خوبی‌اش این است که بی‌تدبیری‌ها و نابخردی‌های دولتِ غیر مردمی تا به این‌جا در برخی موارد از جمله همین امروز بخ نفع جنبش بز هم بوده! همین متحد شدنِ قرمزها و آبی‌ها بر علیهِ دخالت‌های بی‌جای دولت و دار و دسته‌های محافظ‌اش در اموری نظیر فوتبال و ورزش خودش کم چیزی نیست. شنیدنِ نامِ میرحسین موسوی از ورزش‌گاهِ آزادی که امروز گویا به پادگان تبدیل شده بود باز هم ثابت کرد که ایرانی از تهدد نمی‌ترسد.


نوروز - اعتراض خانواده مهندس صفایی فراهانی به عدم رسیدگی به وضعیت او
نوروز -برگی دیگر از جنایات لباس شخصی ها رقم خورد؛ تل یک پسر جوان در اثر ضرب و شتم مامور نماها

تغییر - تساوی در شهراورد ۶۷ / شعارهای سبز در پادگان آزادی
تغییر - دستگیری ۱۵نفر از اعضای ارشد دفتر تحکیم وحدت
تغییر - نصایح آیت الله دستغیب برای برون رفت از بحران؛ نظامیان پشت سر علما و مراجع مستقل نه جلوتر
تغییر - مذاکرات ژنو: عقب نشینی ایران ، خوش بینی غربی ها
تغییر - عکس/ دو روی سکه بازگشایی دانشگاه ها
هرانا - علت مرگ: عفونت ناشی از ضرب و جرح در زندان
هرانا - جلوه جواهری، فعال کمپین یک میلیون امضا، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
هرانا - پاسخ آیت الله العظمى منتظرى به نامه مجمع زنان اصلاح طلب



آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: