این اشتباهاتِ دولت فقط آب از سرها می‌گذراند
حقارتِ مسئولانِ به اصطلاح امنیتی به جایی رسیده که به غیر انسانی‌ترین کارها دست می‌زند. اقداماتی از قبیل خواب‌گاه ندادن به دانش‌جویان! و محروم کردن دانش‌جویی که برای دسیدن به دانش‌گاه مدت‌ها تلاش کرده و بدون سهمیه و پارتی به دانش‌گاه راه پیدا کرده به جز درمانده‌گی و عقده‌یی چرکین چیزی را نمی‌رساند.

محروم کردن یک دانش‌جو، آن هم دختر از خواب‌گاه عملی بسیار غیر انسانی و و غیر موجه است و به جز این که آن دانش‌جو را خشم‌گین‌تر، خواهان‌تر و"آب از سر گذشته" کند هیچ دست‌آوردی برای حافظان دولت ندارد. دانش‌جویی که پس از سال‌ها درس خواندن و تلاش کردن به دانش‌گاه راه یافته تا بتواند آرزوهای کوچک و بزرگ خود را برآورده کند، با محروم شدن از تحصیل دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد

دیگر وقت آن گذشته که یک دانش‌جوی واقعی وقت شب و روز خود را صرف کیفیت غذا و خواب‌گاه گرفتن کند و از صبح تا شب به صد نفر رو بینازد تا حق مسلم خود را بگیرد. حالا هر حقی که از دانش‌جویی ضایع شود ، به جای‌اش حق بزرگ‌تری طلب می‌شود و این‌ها هدیه‌های اشتباهتِ مسئولانِ وظیفه‌شناس دولت است.


نوروز - مراسم یادبود شهید محمدجواد پرنداخ در دانشگاه اصفهان برگزار شد
نوروز - بعد از 110 روز بازداشت، پرونده بهمن احمدی امویی پیدا شد
نوروز - ممنوعیت استفاده از خوابگاه و امکانات رفاهی دانشگاه برای 3 دانشجوی دختر دانشگاه مازندران
نوروز - ژيلا بنی‌يعقوب به دادگاه احضار شد
تغییر - صد و يك روز از بازداشت موقت مهندس شاهپور کاظمی(برادر دکتر زهرا رهنورد) گذشت

تغییر - پرونده سازی برای کروبی در دادگاه ویژه روحانیت
تغییر - فشارهای غیر قانونی بر فعالین دانشجویی دختر دانشگاه مازندرانآزاد باشیم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

زنده باد. فکر کردم فقط خودم دارم از این موضوع حرص می خورم.