وقتی زور دولت به مردم نمی‌رسد
همان‌طور که مردم بدون هیچ خسته‌گی و پا پس کشیدنی به فعالیت‌ةای مدنی و ایران‌دوستانه‌شان ادامه می‌دهند،دولت و قوه‌ی قضائیه هم بدون هیچ شرم و حیایی بر علیه مردم می‌جنگند و از هیچ روشی دریغ نمی‌کنند. خلاصه‌ی مطلب این است که آقایان می‌نشینند و منظر می‌شوند تا ببینند مردم چه می‌خواهند تا خلاف آن را انجام دهند، ببینند مردم مخالف چه هستند تا دقیقن و بدون کم و کاستی به آن عمل کنند و هرطور که می‌توانند نگذارند فکرها به طرف موج سبز و این برنامه‌ها برود؛ غافل از این که موج سبز خودش همه چیز را درون خودش می‌کشد و جامه‌ی سبز بر تن همه‌ی مسائل ریز و درشت می‌کند.

اقداماتِ وقیحانه‌یی که در این چند روز انجانم گرفته؛ از جمله اعدام نوجوانان، بریدن حکم اعدام برای کسانی که هیچ ارتباطی با جنبش مدنی و جمهوری‌خواهانه‌ی مردم نداشته‌اند و ربط دادن آن به مردم، انواع و اقسام توهین‌ها و جسارت‌ها به ساحت پاکِ مردمِ سربلندِ ایران و انواع و اقسام ناجوانمردی‌ها در حق مردم باز هم نتوانسته مردن را ذره‌یی به گذشته بازگرداند و راهِ سبز هم‌چنان ادامه دارد.

مشخص نیست این تبلیغاتِ مضحکی که در خبرگزاری‌های کیهان‌صفت انجام می‌شود به چه منظور صورت می‌گیرد؟! درحالی که همه می‌دانند به جز آن‌هایی که این خزعبلات را می‌نویسند کسِ دیگری چشم هم به این مطالب نمی‌اندازد. هر روز یک روزنامه از روی دکه‌ها جمع می‌شود که بدون هیچ تردیدی معترض یا منتقد است. خبرهای خوبی از زنانیان سیاسیبه گوش نمی‌رسد. سناریوها دمادم نوشته و اجرا می‌شوند و این‌ها از یک دولت عادی سر نمی‌زند که مردم انتخاب‌اش کرده باشند.

 هرانا - حامد روحی نژاد زندانی محکوم به مرگ : دستگیر شدم تا در آینده، قربانی نتایج انتخاباتم کنند
 هرانا - در ادامه سیاست "النصر بالرعب": احضار خانواده های فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل
 هرانا - نشست کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در منزل دکتر احمد زیدآبادی
  هرانا -  استمداد یک زن محکوم به اعدام
نوروز - اسامی چهار نهاد دولتی حمله کننده به سایت های اصلاح طلب
نوروز - طومار دانشجویان علم و صنعت برای بازگشت دانشجویان ممنوع الورودآزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: